PL EN


2019 | 3 | 146-157
Article title

Prawo do poufności pacjenta w zawodzie ratownik medyczny

Selected contents from this journal
Title variants
Patient confidentiality in the profession of a paramedic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the relationship between the performance of professional tasks by a medical rescue worker and the patient's right to medical confidential documentation. The objective of the article is to educate people on performing the profession of medical rescue workers as well as the presentation of their duties indicated by Polish law. Research methods used: document analysis, individual case analysis, observation and interview. It was shown a multitude of situations in which a medical rescue worker can acquire confidential information about a patient. Events which exclude the obligation of confidentiality have been listed and described. Situations, in which it is not necessary to preserve the secrets of information, were listed. Moreover, the author listed situations in which a third-party is informed by a medical rescue worker about the patient's state of health without his knowledge, as well as with his knowledge and the conditions of such behaviour were explained. The author underlined that there are many regulations on the confidentiality, which concern the medical rescue worker profession, but they are included in various legal acts or they are not complete. It was found that a medical rescue worker is absolutely obliged to keep confide
References
 • Deklaracja Praw Pacjenta WHO, 1994.
 • Europejska konwencja bioetyczna. „Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny”, Rada Europy, 1997.
 • Informacja o zawodzie Ratownik medyczny (325601), MRPiPS DRP, Warszawa 2018, s. 4.
 • Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 278.
 • Karta Praw Pacjenta (z 1984 r).
 • Kodeks Etyki Zawodowej Ratownika Medycznego, przyjęty na I Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych, Kraków 11–12 października 2013.
 • Kowalik K., Zmiany kształcenia i pracy farmaceutów w świetle praw pacjenta, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1(100)/2018, Radom 2018, s. 172.
 • Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych; Ratownik medyczny (325601), MPiPS, Warszawa 2007.
 • Kubiak R., Tajemnica medyczna, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 171–178.
 • Lazari-Pawłowska I., Etyka zawodowa, Etyka 4/1969, s. 58.
 • Międzynarodowa Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych. Ratownik Medyczny, https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P7200142851340545953779&html_tresc_root_id=19019&html_tresc_ id=300002034&html_klucz=19019&html_klucz_spis=(27.05.19r.)
 • Safjan M., Prawo do ochrony życia prywatnego, [w:] Szkoła Praw Człowieka – teksty wykładów, t. 4, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Agencja EXIT, Warszawa 1998, s. 222.
 • Symela K., Woźniak I., Podręcznik. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy? MRiPS DRP, Warszawa 2018.
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6121646-6ad5-486f-ac41-f719055e8c1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.