PL EN


Journal
2013 | 2(5) | 280-286
Article title

Narodowy zaułek: Michał Łuczewski. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
National Dead End: Michał Łuczewski. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
280-286
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Ekonomiczny
References
 • Braudel F. 1971. Historia i nauki społeczne: długie trwanie [1958], [w:]
 • Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Czytelnik, Warszawa, s. 46–89.
 • Bujak F. 1903. Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Gebethner, Kraków.
 • Dobrowolski K. 1958. Chłopska kultura tradycyjna, „Etnografia Polska” 1958 , t. 1, s. 19–56.
 • Gałęski B. 1966. Socjologia wsi: pojęcia podstawowe, PWN, Warszawa.
 • Greenfeld E. 1992. Nationalism: Five Roads to Modernity, Harvard University Press, Cambridge.
 • Kochanowicz J., Kula W. 1978. Contadini, [w:] Enciclopedia, t. 3, Einaudi, Torino, s. 901–934.
 • Kochanowicz J., Kula W. 1985. Kim są chłopi? „Znak”, luty 1985, s. 19–32.
 • Łuczewski M. 2012. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń.
 • Main I. 2004. Trudne świętowanie: konflikty wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944–1989), Trio, Warszawa.
 • Mendras H. 1970. La fin des paysans: Changements et innovations dans les sociétes rurales françaises, Armand Colin, Paris.
 • Redfield R. 1956. Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization, Chicago University Press, Chicago.
 • Tamir Y. 1993. Liberal Nationalism, Princeton University Press, Princeton.
 • Walicki A. 2013. O ideologii wykluczania, „Gazeta Wyborcza”, 23 lutego 2013, s. 32.
 • Weber E. 1976. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914, Stanford University Press, Stanford.
 • Wierzbicki Z.T. 1963. Żmiąca w pół wielu później, Ossolineum, Wrocław.
 • Wolf E.R. 1966. Peasants, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6135042-23e8-4f2e-8afc-3aed889e0cd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.