PL EN


2013 | 142 | 56-82
Article title

Struktura rynku pracy - zagrożenia i perspektywy rozwojowe

Content
Title variants
EN
Labour Market Structure - Threats and Development Perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper we approach the problem of forecasting the key variables in labour market: registered unemployed persons in the Silesian Voivodeship, structure of registered unemployed persons by sex, age and by duration of unemployment. We analyse stability of unemployment trends models and apply the change point detection procedure. Results indicate increasing trends of number of unemployment in some analysed groups in the recent years. This is crucially important from the point of view of regional social and economic development. In the paper we also argue that the segmented trend models are very useful for forecasting and modeling the unemployment structure in the Silesian Voivodeship. As a result of the research conducted a growing tendency in the number of unemployed in the selected market segments has been observed. This is a disturbing phenomenon from the point of view of social and economic development of the Silesian Voivodeship. Furthermore significant usefulness of segment trend models for modeling and forecasting unemployment structures in the Silesian Voivodeship has been demonstrated.
Year
Volume
142
Pages
56-82
Physical description
Contributors
References
 • Chow G.C. (1995): Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Deręgowska M. (2011): Prognozowanie bezrobocia kobiet w województwie śląskim. Praca magisterska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. (2004): Prognozowanie i symulacje. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Kufel T. (2007): Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (1989): Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Melich-Iwanek K. (2010): Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego. Studium statystyczno-ekonometryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Pawłowski Z. (1967): Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej. PWN, Warszawa.
 • Siedlecka U. (1996): Prognozowanie ostrzegawcze. PWE, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego (1981). PWN, Warszawa.
 • Stock J.H., Watson M.W. (2003): Introduction to Econometrics. Addison Wesley, Boston.
 • Studenmund A.H. (2001): Using Econometrics. A Practical Guide. Addison Wesley, 4th ed. Boston.
 • Welfe A. (2009): Ekonometria. PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f614cf27-ac38-47e4-bb21-8399eddebfad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.