PL EN


2014 | 11 | 53-76
Article title

Marketing treści w komunikowaniu politycznym Radomska w serwisie społecznościowym Facebook

Content
Title variants
EN
Content Marketing in Political Communication in Towns – on the Example of Radomsko and Its Information Policy in the Social Network Facebook
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Działania public relations oraz polityka informacyjna odgrywają jedną z podstawowych ról w administracji. Zadaniem, a właściwie obowiązkiem, urzędu jest m. in. informowanie odbiorców – społeczność lokalną o swoich działaniach. Dzięki mediom społecznościowym informowanie to może odbywać się poprzez autentyczny, aktywny i permanentny dialog z mieszkańcami. Skuteczne zarządzanie treścią sprzyja interakcjom, dzieleniu się opiniami, dyskusji oraz ulepszaniu produktu, którym w tym przypadku jest miasto.
EN
Public relations and information policy play important role in the administration. The task – actually the duty – of the office is to inform customers – the local community about their actions. Due to social media, this can be done by authentic, active and permanent dialogue with the residents. Effective content management is conducive to interaction, sharing opinions, discussions and improving the product which in this case is the city.
Year
Issue
11
Pages
53-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 61-614, ul. Umultowska 89A
References
 • Barefoot D., Szabo J., Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Warszawa 2011
 • Bendyk E., Manifest netokratyczny, [w:] Bard A., Söderqvist J. (red.), Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2007
 • Boroń M., Chlorowiec W., Ciechanek Ł., Milcarz P., Rzeczkowski M., Stwarz B., Stec –Machowska J. , Stopyra J., Szymański Ł., Content is king. Przewodnik Content Marketingu – definicje, formy, kanały dystrybucji, zasady transparentności, IAB Polska, Warszawa 2014http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/przewodnik-content-marketingu/, 20.08.2014
 • Brodzińska – Mirowska B., Unfulfilled expectations (?): political communication on the Internet in the era of professionalization, [w:]„e-Politikon” nr 9/2014
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007
 • Kancik E., Social media jako narzędzia promocji jednostek samorząduterytorialnego, [w:] Łyszczarz M., Marcinkiewicz S. M., Sokołowski M. (red.) Kreowanie przestrzeni społecznej
 • w cyfrowym świecie. Wpływ mediów na rzeczywistość polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej, Toruń 2014
 • Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Warszawa 2013
 • Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Gliwice 2011
 • Polańska K., Sieci społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczno – społeczne, Warszawa 2013
 • Przybysz Ł., Komunikowanie polityczne 2.0. Analiza amerykańskiej i polskiej kampanii prezydenckiej, Warszawa 2013
 • Przybysz M., Nowe media i nowe kryzysy. Zarządzanie kryzysem medialnym w nowych mediach za pomocą public relations, [w:] Hajdasz J. (red.), Nowe media, ale nowe czy stare problemy?, Poznań 2011
 • Smiciklas M., Infografika. Praktyczne zastosowanie w biznesie, Gliwice 2012
 • Stolarczyk A., Etyka w Public Relations, [w:] Janiszewska B. (red.), Z doświadczeń polskich praktyków, Warszawa 2006
 • Szczygielska M., Wizerunek miasta Radomska wśród radomszczan oraz mieszkańców innych miast, Warszawa 2008 r, M. Szczygielska, Strategia Miasta Radomska, Warszawa 2008
 • Szromek A., Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Warszawa 2002
 • http://blog.sotrender.com/pl/2013/07/zaangazowanie-facebook/, 20.09.2014
 • http://sotrender.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f62998fb-ab75-4ed0-b1b3-b8f30bc0d1d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.