PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social
Article title

Zarządzanie produkcją: technokratyczne vs humanistyczne formy organizacji pracy

Content
Title variants
Production Management: technocratic versus humanistic forms of work organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza chnokratycznego i humanistycznego modelu zarządzania produkcją. We spółczesnych organizacjach występują negatywne tendencje technokratyczne. Aby poprawić tę sytuację, konieczna jest zmiana technokratycznego modelu zarządzania produkcją na humanistyczny. W artykule przedstawiono humanistyczną formę zarządzania jako koncepcję prowadzącą do wysokiej efektywność ekonomicznej i zadowolenia pracowników.
EN
The subject of the article is comparative analysis of the technocratic and humanistic models of production management. The negative tendencies in contemporary organisations occur as a result of technocratic culture. To improve this situation, it is necessary to change the technocratic model of production management to a humanistic one. The paper presents the humanistic form of work as a concept leading to high economic efficiency and employee satisfaction.
Year
Issue
9
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warmońsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f62b76ea-3288-4192-9571-af84a3f8e3b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.