PL EN


2013 | 161 | 202-211
Article title

Współczesna donżuaneria - czyli wybór zawodu a potrzeba konsumpcji

Content
Title variants
EN
The Generation of Don Juan - Choice of Profession in the Context of Future Consumption
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is an attempt of unravelling of the career pathways of a group of a secondary vocational school's graduates in context of their career choice, as well as the preparation for the choice of career or higher education they have received at school. The graduates have been subject to panel surveys during their consecutive stages of professional development, i.e. during their school education as well as after the graduation. Their situation, behaviour and choices are put in the context of the phenomenon known as the postmodernity. The paper is composed of two parts. The first one comprises analysis of the factors determining the career choice as well as the graduates' own insights upon their choices made during the last year of schooling. The second part is dedicated to the analysis of the graduates' opinions upon the preparation for the future employment or higher education, which they have undergone at school. The accuracy of the graduates' choices as well as very process of entering the labour market is subject to a thorough analysis. The examination of the graduates' careers yields valuable information on the educational performance of the school itself, as well as the relevance of the curriculum to the labour market expectations. The subject of the paper fits in to the issue of integration of the vocational education into the labour market demands.
Year
Volume
161
Pages
202-211
Physical description
Contributors
References
 • M. Gruza, J. Mirosław: Metodologiczne założenia badań empirycznych. W: Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Red. U. Jeruszka. IPiSS, Warszawa 2012, s. 133.
 • M. Kabaj: Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy. W kierunku kształcenia dualnego. ,,Polityka Społeczna" 1998, nr 9, s. 3-9.
 • K. Korabiowska-Nowacka: Procedura badań przydatności do pracy absolwentów szkół zawodowych. PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1974.
 • Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych. Red. U. Jeruszka. IPiSS, Warszawa 2001, s. 20-25.
 • F. Copleston: Historia filozofii. Od Fichtego do Nietzschego. Tom 7. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2006, s. 295-296.
 • Z. Bauman: Społeczeństwo w stanie oblężenia. Wydawnictwo Sic s.c., Warszawa 2006.
 • Zasady badań pedagogicznych, strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo "Żak", Warszawa 2001, s. 97.
 • E. Hornowska, W. Paluchowski: Technika badania ważności pracy. Model teoretyczny i wstępne wyniki. W: Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej. Red. J. Brzeziński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1993, s. 105-119.
 • E. Ciepucha: Losy zawodowe absolwentów w ujęciu regionalnym. Studium przypadku - metody badania losów absolwentów regionu łódzkiego. W: Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych. Red. U. Jeruszka. IPiSS, Warszawa 2001, s. 68.
 • A. Paszkowska-Rogacz: Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. KOWEZIU, Warszawa 2003, s. 89.
 • E. Drogosz-Zabłocką dotyczą znaczenia zainteresowań w procesie wyboru zawodu. E. Drogosz- Zabłocka: Społeczne i edukacyjne determinanty wyboru zawodu. W: Unowocześnienie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Red. U. Jeruszka. IPiSS, Warszawa 2012, s. 136.
 • A. Kargulowa: O teorii i praktyce poradnictwa zawodowego. PWN, Warszawa 2006, s. 115.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Dz.U. 2007, nr 83, poz. 562, § 13.1.
 • Mały słownik języka polskiego. Red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka. PWN, Warszawa 1969, s. 225.
 • Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010. Red. M. Fedorowicz. IBE, Warszawa 2011, s. 265.
 • K. Szafraniec: Młodzi 2011. Red. M. Boni. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6313238-7e33-46f9-98bb-04f234478545
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.