PL EN


2014 | 201 | 142-150
Article title

Polityka rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
Accounting Policy and Small and Medium-Size Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Accounting policy plays a significant role in the reporting of small and medium-sized enterprises. The aim of article is an attempt to answer the question: is defined as the accounting policy and the extent to which the financial reporting affect small businesses?
Year
Volume
201
Pages
142-150
Physical description
Contributors
References
 • Artienwicz N., Jak optymalnie konstruować politykę rachunkowości, "Biuletyn Rachunkowości" 2001, nr 6(126).
 • Brzezin W., Makro- i mikropolityka rachunkowości, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 876, Wrocław 2000.
 • Brzezin W., Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1995.
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI w., "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1997, nr 40.
 • Cebrowska T., Polityka rachunkowości - nowe określenie w prawie bilansowym, w: Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku, red. D. Misińska, J. Szafraniec, T. Cebrowska, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 • Cebrowska T., Polityka bilansowa, w: Rachunkowość finansowa i podatkowa, WN PWN, Warszawa 2010.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.
 • Karmańska A., Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 2010, nr 56(112).
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Patterson R., Kompedium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, tom 3, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2001.
 • Szmerekieta A., Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa - zagadnienia wybrane, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f637b18e-5771-41a8-810c-590a9bb9736f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.