PL EN


2020 | 20 | 141-163
Article title

Kształtowanie kultury e-booków, analiza przekazu internetowego firm funkcjonujących na rynku książki

Content
Title variants
EN
Shaping e-book culture: analyzing the Internet message of companies operating on the book market
DE
Die Gestaltung der E-Book-Kultur, die Analyse der Internetwebseiten von Firmen, die auf dem Buchmarkt tätig sind
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca dotyczy części problemu, jakim jest kultura cyfrowa. Problem badawczy mieści się w obszarze kultury e-książki (bibliologia i informatologia). Przyjęto, że granice znaczeniowe kultury e-książki obejmują jednocześnie to, co się dokonało i zaowocowało przeobrażeniami samej książki (odnoszącymi się do książki) oraz obecnością cyfrowych form książki w społeczeństwie. Celem jest przedstawienie węższego zagadnienia – kultury e-booków – pod koniec drugiej dekady XXI w. na podstawie szeroko dostępnego przekazu internetowego. Sięgnięto do serwisów firm i instytucji zajmujących się wprowadzaniem e-boków jako „formy produktowej książki” (określenie Biblioteki Narodowej) na rynek i do obiegu. Poszczególne uwzględnione serwisy prześledzono pod kątem zawartych w nich treści, które są rozproszone, a które na potrzeby badania nazwano Wiedzą o E-Bookach (dalej: WoE-B). Przyjęta metoda badania zawartości WoE-B pozwoliła ocenić ten materiał jako istotne źródło, które należy brać pod uwagę jako rodzaj wkładu w formowanie kultury książki cyfrowej w społeczeństwie. Przeprowadzone analizy wykazały, że formą uczestniczenia sektora rynkowego w kształtowaniu kultury e-booków jest przekaz określonej wiedzy poświęconej tej formie książki (aspekty: adresat, wymagania, własności, właściwości, ważność/przewagi). Dokonano swoistej rekonstrukcji profilu odbiorcy e-booków. Ustalono trojakie ukierunkowanie kształtowania kultury e-booków: 1) zastosowania technologii e-book, 2) używanie produktów technologii e-book, 3) walory technologii e-book.
EN
The work concerns part of the problem of digital culture. The research problem lies in the area of e-book culture (bibliology and information science). It was assumed that the semantic limits of e-book culture include both what has happened and resulted in the transformation of the book itself (relating to the book) and the presence of digital forms of books in society. The aim is to present a narrower issue - e-book culture - at the end of the second decade of the 21st century on the basis of the widely available internet content. The websites of companies and institutions dealing with the introduction of e-books as a "product form of a book" (the definition of the National Library) on the market and into circulation were used. The individual websites were tracked in terms of their content, which is dispersed, and which for the purposes of the study was called Knowledge of E-Books (hereinafter: WoE-B). The adopted method of researching the content of WoE-B allowed to evaluate this material as an important source that should be taken into account as a kind of contribution to the formation of digital book culture in society. The conducted analyzes showed that the form of the participation of the market sector in shaping the culture of e-books constituted the transfer of specific knowledge devoted to this form of the book (aspects: addressee, requirements, ownership, properties, validity / advantages). A specific reconstruction of the e-book recipient's profile was made. Three directions of shaping e-book culture were established: 1) the use of e-book technology, 2) the use of e-book technology products, 3) the advantages of e-book technology.
DE
Die Arbeit bezieht sich auf die digitale Kultur. Die Forschungsfrage umfasst den Bereich der E-Book-Kultur (Bibliologie und Informationswissenschaft). Man nahm an, dass die Bedeutungsgrenzen der E-Book-Kultur gleichzeitig das einschließen, was bereits geschehen ist und zum Wandel im Bereich des Buchs (in Bezug auf das Buch) selbst sowie zur Anwesenheit von digitalen Buchformen in der Gesellschaft beigetragen hat. Das Ziel ist, eine engere Frage der E-Book-Kultur am Ende der 2010er Jahre aufgrund zugänglicher Internetdaten darzustellen. Man griff nach den Webseiten von Firmen und Institutionen, die die E-Books als „Produktform eines Buches“ (der Nationalbibliothek zufolge) auf den Markt einführen und in Umlauf setzen. Die einzelnen Webseiten analysierte man aus der Sicht ihrer Inhalte, die verstreut sind und die man in dieser Untersuchung als „Wissen von den E-Books“ (weiter genannt als: WvE-B) bezeichnete. Die angenommene Untersuchungsmethode vom WvE-B erlaubte dieses Forschungsmaterial für eine relevante Quelle zu halten, die als ein gewisser Beitrag zur Herausbildung von der E-Book-Kultur in der Gesellschaft gilt. Die durchgeführten Analysen zeigten, dass der Markt an der Herausbildung der E-Book-Kultur durch den Transfer von Wissen von dieser Buchform beteiligt ist (Aspekte: Empfänger, Anforderungen, Eigentum, Eigenschaften, Gültigkeit/Überlegenheit). Zum Teil rekonstruierte man das Empfängerprofil der E-Books und legte die dreifache Richtung der herauszubildenden E-Book-Kultur fest: 1) Anwendung der E-Book-Technologie, 2) Nutzung von Produkten der E-Book-Technologie, 3) Vorteile der E-Book-Technologie.
Year
Volume
20
Pages
141-163
Physical description
Dates
published
2020-12-15
Contributors
References
 • „Co nas wyróżnia,” Dostęp Marzec 13, 2020. https://virtualo.pl/o-nas/.
 • „Co to jest ebook,” Dostęp Kwiecień 9, 2020. https://virtualo.pl/blog/co-jest-ebook-zalety-i-wady-ksiazek-elektronicznych-w142/.
 • „Czy jest możliwy domowy dostęp do IBUK Libra?,” Dostęp Marzec 16, 2020. libra.ibuk.pl/#faq.
 • „Czy z Legimi mogę korzystać na Kindle?,” Dostęp Marzec 18, 2020. https://support.legimi.com/hc/pl/articles/360001586178-Czy-z-Legimi-mogę-korzystać-na-Kindle-.
 • „Czym są ebooki?,” Dostęp Kwiecień 9, 2020. https://woblink.com/katalog/ebooki/powiesc-obyczajowa-k80?tag=111.
 • „Czytaj, słucha, oglądaj, cyfrowa biblioteka internetowa,” Dostęp Marzec 20, 2020. https://nasbi.pl/.
 • „Dla autorów,” Dostęp Marzec 18, 2020. https://www.e-bookowo.pl/dla-autorow.html.
 • Duguid, Paul. 2013. „Materia ma znaczenie: przeszłość i futurologia książki.” W Przyszłość książki, red. G. Nunberg, tłum. J. Rzepa, A. Szatkowska, 89–130. Warszawa: Biblioteka Analiz.
 • NN. b.d. „E-book.” W Słownik języka polskiego. Dostęp Marzec 18, 2020. https://sjp.pwn.pl/szukaj/e-book.html.
 • „eBooki czyli książki elektroniczne.” Dostęp Luty 13, 2020. https://www.taniaksiazka.pl/ebooki-c-10334.html.
 • „Ebooki i Audiobooki – najważniejsze informacje.” Dostęp Marzec 16, 2020. ksiegarnia.pwn.pl/publikacje-elektroniczne#oprogramowanie.
 • „Ebooki w abonamencie dla bibliotek.” Dostęp Marzec 18, 2020. http://biz.legimi.com/pl/dla-bibliotek/.
 • „Ebooki w formatach MOBI, Epub, Kindle, PDF – księgarnia internetowa Woblink.”Dostęp Marzec 11, 2020. https://woblink.com/.
 • „Ebooki.” Dostęp Marzec 13. https://virtualo.pl/ebooki/.
 • „Ebookpoint – księgarnia internetowa. Znajdź najlepsze ebooki, audiobooki i książki.” Dostęp Marzec 20, 2020. https://ebookpoint.pl/#.
 • „FAQ – najczęściej zadawane pytania.” Dostęp Luty 13. https://www.taniaksiazka.pl/faq-najczesciej-zadawane-pytania-a-131.html.
 • „Formaty e-publikacji.” Dostęp Kwiecień 9, 2020. http://www.publio.pl/pomoc.html.
 • Harari, Yuval Noah. 2018. 21 lekcji na XXI wiek, tłum. M. Romanek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Herden, Elżbieta. Jabłońska-Stefanowicz, Ewa. 2016. „Zasoby informacyjne Biblioteki Narodowej jako źródła do badań rynku książki elektronicznej w Polsce.” Roczniki Biblioteczne 60: 285–297.
 • „Informacje podstawowe.” Dostęp Marzec 20, 2020. https://ebookpoint.pl/ebooki_przewodnik_podstawowe.shtml#podstawowe_1.
 • NN. 2020. „ISBN history.” W ISBN. Dostęp Marzec 16, 2020. https://www.isbn.org/ISBN_history.
 • „Jak czytać pliki ebooków i e-prasy (zabezpieczone znakiem wodnym)?” Dostęp Kwiecień 9, 2020. http://www.publio.pl/pomoc.html.
 • „Jak korzystać z abonamentu Legimi na czytniku Kindle?” Dostęp Marzec 18, 2020. https://support.legimi.com/hc/pl/articles/360001585078-Jak-korzystać-z-abonamentu-Legimi-na-czytniku-Kindle-.
 • „Jak kupować bez rejestracji.” Dostęp Maj 1, 2020. http://www.publio.pl/pomoc.html#Jak_kupowac_bez_rejestracji.
 • „Katalog kompetencji medialnych informacyjnych i cyfrowych 2014. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.” Dostęp 2020 Marzec 16, 2020. http://katalog.edukacjamedialna.edu.pl/.
 • „Katalog.” Dostęp Marzec 13, 2020. http://chmuraczytania.pl/catalog.php.
 • „Kim jesteśmy.” Dostęp Marzec 13, 2020. https://Virtualo.pl/-o-nas/.
 • „Kim jesteśmy.” Dostęp Marzec 16, 2020. www.rozpisani.pl/#kim-jestesmy.
 • „Kody rabatowe na Ebooki i Audiobooki.” Dostęp Kwiecień 9, 2020. https://woblink.com/pl/kody.
 • Kotuła, Sebastian. 2017. „Ewolucja kultury książki.” W Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. A. Dymmel, S. Kotuła, 15–28. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Krzan K., „Wydawnictwo.” Dostęp Marzec 18, 2020. https://www.e-bookowo.pl/wydawnictwo.html.
 • „Księgarnia Virtualo.pl – czytaj nowocześnie!” Dostęp Marzec 13, 2020. https://virtualo.pl/.
 • „Kupuj najtaniej, wybieraj spośród szerokiej oferty.” Dostęp Marzec 13, 2020. https://virtualo.pl/.
 • Migoń, Krzysztof. 2003. „Program dla bibliologii i potrzeba dla studiów bibliotekoznawczych.” W Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, red. M. Banacka, 11–17. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Migoń, Krzysztof. 2011. „«Kultura książki» – wyrażenie potoczne, kategoria badawcza, czy specjalność naukowa.” W Ludzie i książki, red. E. Andrysiak, 47–57. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • „Model edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej (MEMIC).” Red. A. Pacewicz, G. Ptaszek. Kraków–Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dostęp 2020 Marzec 16, 2020. https://www.academia.edu/40148350/.
 • „Na czym polega synchronizacja?” Dostęp Marzec 18, 2020. https://support.legimi.com/hc/pl/articles/360001611878-Na-czym-polega-synchronizacja-.
 • „Na jakich urządzeniach i systemach operacyjnych działa abonament Legimi?” Dostęp Marzec 18, 2020. https://support.legimi.com/hc/pl/articles/360001608938-Na-jakich-urządzeniach-i-systemach-operacyjnych-działa-abonament-Legimi-.
 • „NASBI a nowy model czytelnika?” Dostęp Marzec 20, 2020. https://nasbi.pl/produkt.
 • „Nie chomikuj, czytaj legalnie!” Dostęp Kwiecień 9, 2020. https://virtualo.pl/.
 • „Nowy kanał marketingowy. O custom publishing.” Dostęp Kwiecień 9, 2020. http://b2b.helion.pl/o-custom-publishing/.
 • „O nas.” Dostęp Kwiecień 9, 2020. https://woblink.com/pl/o-nas.
 • „Pierwszy raz z plikami elektronicznymi.” Dostęp Marzec 20, 2020. https://www.taniaksiazka.pl/pierwszy-raz-z-plikami-elektronicznymi-a-130.html.
 • „Pomoc libra.ibuk.pl.” Dostęp Marzec 16, 2020. libra.ibuk.pl/#help.
 • „Przewodnik po ebookach.” Dostęp Marzec 20, 2020. https://ebookpoint.pl/ebooki_przewodnik.shtml.
 • „Publio.pl – ksiegarnia internetowa.” Dostęp Marzec 19, 2020. http://www.publio.pl/index.html#.
 • „Pytania o ISBN.” W e-ISBN. Dostęp Wrzesień 10, 2020. e-isbn.pl/IsbnWeb/start/poco.html.
 • „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – zasady korzystania z serwisu IBUK Libra w ramach dostępów zakupionych przez instytucję.” Dostęp Marzec 16, 2020. libra.ibuk.pl/#terms.
 • „Regulamin świadczenia usług Self Publishingu dla Autorów indywidualnych.” Dostęp Marzec 20, 2020. https://ebookpoint.pl/eps/regulamin.
 • „Regulamin.” Dostęp Marzec 18, 2020. https://www.e-bookowo.pl/regulamin.html.
 • Sadowska, Jadwiga. 2001. „Międzynarodowe systemy numeracji wydawnictw ciągłych i zwartych: polskie doświadczenia.” Zagadnienia Informacji Naukowej 1: 35–40.
 • Siwecka, Dorota. 2015. Światowy model informacji bibliograficznej. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015–2019.” Dostęp Marzec 13, 2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/.
 • „Sponsorzy.” Dostęp Marzec 13, 2020. http://chmuraczytania.pl/sponsors.php.
 • Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 r. 2018. Warszawa: Biblioteka Narodowa. Dostęp Styczeń 12, 2020. https://bn.org.pl/download/document/1535441771.pdf.
 • „Strefa biznesu: ebooki i audiobooki w Twojej firmie.” Dostęp Kwiecień 9, 2020. https://ebookpoint.pl/strefa-biznesu.phtml.
 • “The Second Gutenberg,” interview with Michael Hart, by S. Vaknin. Dostęp Maj 1, 2020. http://samvak.tripod.com/busiweb29.html.
 • „Virtualo podsumowuje rok 2010.” Dostęp Marzec 16, 2020. www.eksiazki.org/virtualo-podsumowuje-rok-2010/#more-2070.
 • „W Woblinku każda dycha wraca jak bumerang.” Dostęp Kwiecień 9, 2020. https://woblink.com/pl/bumerang.
 • „Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym Virtualo.pl.” Dostęp Marzec 13, 2020. virtualo.pl/regulamin-zakupow/.
 • Wasilewski A. 2020. „Ebooki dla początkujących, czyli jak zacząć przygodę z elektronicznymi książkami.” Dostęp Marzec 18, 2020. https://www.legimi.pl/blog/2019/12/ebooki-dla-poczatkujacych-czyli-jak-zaczac-przygode-z-elektronicznymi-ksiazkami/.
 • Wiercińska, Janina. 1986. Sztuka i książki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • „Zostań mecenasem.” Dostęp Marzec 13, 2020. http://chmuraczytania.pl/about.php.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f63d9841-fb64-4b93-8bc4-2f2a14baeac6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.