PL EN


Journal
2017 | 2(50) | 99-106
Article title

Stan zdrowia psychicznego mieszkańców w środowisku miejskim. Konceptualizacja problemów badawczych i poszukiwanie rozwiązań architektonicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Mental health condition of residents in the urban environment. Conceptualisation of research problems and search for architectural solutions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Życie we współczesnym środowisku miejskim nabiera coraz większego tempa, a dni wydają się zbyt krótkie na wykonanie w pośpiechu wszystkiego, co zaplanowaliśmy. Mieszkańcy miast narażeni są na wpływ różnych negatywnych czynników, takich jak zła jakość powietrza, hałas, stres, korki uliczne, niewydolność infrastruktury miejskiej, miejscowe przeludnienie, wzrost anonimowości, patologie społeczne. Negatywne czynniki sprawiają, że środowisko mieszkaniowe w miastach staje się trudnym miejscem do życia, a prawdopodobieństwo wystąpienia problemów psychicznych u osób w nich żyjących jest większe niż u ludności z obszarów wiejskich. Celem pracy jest omówienie niektórych negatywnych czynników życia mieszkańców miast na przykładzie Wrocławia oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy negatywne czynniki życia w mieście mogą wpływać na zdrowie psychiczne mieszkańców.
EN
Life in contemporary urban environment is gaining more and more momentum, and days seem too short to execute in a hurry everything that we have planned. City dwellers are exposed to the effects of various negative factors, such as: poor air quality, noise, stress, traffic jams and the problems with communication in the city, urban infrastructure failure, local overpopulation, anonymity, social pathologies. Negative factors in residential environment make cities a more problematic place to live, and the residents show a higher probability of exposure to mental problems than the population in rural areas. The aim of the work is to discuss the negative factors of life city dwellers on the example of Wrocław and finding answers to the question of wheather the negative influences of city life can affect the mental health of the inhabitants.
Journal
Year
Issue
Pages
99-106
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • Meltzer M., Mark Twain Himself: A Pictorial Biography, University of Missouri, Missouri 2002.
 • McCay L., Burszta J., Miejskie powikłania, „Magazyn Miasta” 2017, Nr 3(15), 24–27.
 • Zielona Księga – poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
 • WHO, The world health report 2001 – Mental Health: New Understanding, New Hope, http://www.who.int/whr/2001/en/ [accessed: 3.07.2017].
 • Howard E., Miasta-ogrody jutra, CA Centrum Architektury, Instytut Kultury Miejskiej, Warszawa–Gdańsk 2015.
 • Sundquist K., Frank G., Sundquist J., Urbanisation and incidence of psychosis and depression Follow-up study of 4.4 million women and men in Sweden, „The British Journal of Psychiatry” 2004, No. 184(4), 293–298.
 • Peen J., Schoevers R.A., Beekman A.T., Dekker J., The current status of urban-rural differences in psychiatric disorders, „Acta Psychiatrica Scandinavica” 2010, Vol. 121, No. 2, 84–93.
 • Vassos E., Pedersen C.B., Murray R.M., Collier D.A., Lewis C.M., Meta-Analysis of the Association of Urbanicity with Schizophrenia, „Schizophrenia Bulletin” 2012, Vol. 38, No. 6, 1118–1123.
 • McCay L., Facts and Figures, http://www.urbandesignmentalhealth.com/facts-and-figures.html [accessed: 1.03.2017].
 • UN-Habitat, Urbanization and development: emerging futures, Nairobi, Kenya 2016.
 • Oyebanji O. Oyeyinka (ed.), Planning sustainable cities: global report on human settlements 2009, earthscan, London 2009.
 • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [accessed: 13.06.2017].
 • Bera P., Kaźmierczak M., Policzyliśmy wszystkich wrocławskich studentów. Tylko co czwarty jest z naszego miasta, http://www.gazetawroclawska.pl/edukacja/a/policzylismy-wszystkich-wroclawskichstudentow-tylko-co-czwarty-jest-z-naszego-miasta,10687949/ [accessed: 5.06.2017].
 • Bagiński E., Damurski Ł., Wizerunek Wrocławia, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2009.
 • Kobalczyk P., Jakie zagrożenia mogą nas spotkać w mieście?, http://www.rp.pl/artykul/1017595-Jakie-zagrozenia-moga-nasspotkac-w-miescie-.html#ap-6 [accessed: 9.06.2017].
 • Krzyżanowska T.E., Miasto jako zbiór wzorców: rozprawa na temat miasta, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2009.
 • Deloitte, Raport o korkach w 7 największych miastach Polski, Deloitte Polska, Warszawa 2016.
 • Dojazdy do pracy w 2010 roku na podstawie BAEL, GUS, Warszawa 2011.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 roku, GUS, Warszawa 2016.
 • Akcja Miasto, Wpis na forum, https://web.facebook.com/akcjamiastowro/photos/a.717624148327070.1073741831. 645390212217131/1240260149396798/?type=3&theater [accessed: 26.02.2017].
 • Putnam R.D., Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Boruszewska A., Smog we Wrocławiu. Jesteśmy dziś światowym liderem!, http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/smogwe-wroclawiu-jestesmy-dzis-swiatowym-liderem,11794856/ [accessed: 30.02.2017].
 • WHO, Mental health: strengthening our response, Fact sheet no. 220, Geneva 2001.
 • Harasimowicz A., Efekty aglomeracji – czynnik czy bariera rozwoju miast? Analiza wybranych aspektów w świetle literatury przedmiotu, „Studia Miejskie” 2015, t. 20, 27.
 • Taylor A.F., Kuo F.E., Children with Attention Deficits Concentrate Better After Walk in the Park, „Journal of Attention Disorders” 2009, Vol. 12, No. 5, 402–409.
 • Kirk M., How to Support Mental Health Through Urban Planning, http://www.citylab.com/design/2016/12/how-to-support-mentalhealth-through-urban-planning/510833/ [accessed: 2.02.2017].
 • McCay L., How Urban Design can Impact Mental Health, http://www.urbandesignmentalhealth.com/how-urban-design-canimpact-mental-health.html [accessed: 13.06.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6525d54-f2c3-46cf-90c7-ac42d2280393
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.