PL EN


2014 | 1(31) | 91-100
Article title

Operacjonalizacja zarządzania wiedzą w świetle badań wydziału zarządzania Politechniki Warszawskiej

Content
Title variants
EN
Operationalizing of knowledge management in the light of research of faculty of management in Warsaw University of Technology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article presents the concept which is a generalization of the solution developed in the project advisory for a large district utilities company organizing the first systematic management of corporate knowledge in the field: technology research, construction techniques and building networks and devices, organization of production, organization of services. As a result of the findings a novel approach to knowledge processing has been proposed. It is a part of a wider program of development of the concept of sustainable management based on the balanced selection of management techniques.
Year
Issue
Pages
91-100
Physical description
Contributors
References
  • Chrostowski A., 2006, Metoda Action research w doradztwie strategicznym, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Warszawa.
  • Grudzewski W., Hejduk I. (red.), 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Poltext, Warszawa.
  • Malara Z., Rzęchowski J., 2011, Zarządzanie informacją na rynku globalnym, C.H. Beck, Warszawa.
  • Masłyk-Musiał E., 2005, Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa.
  • Nonaka I., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
  • Perechuda K. (red.), 2005, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
  • Probst G., Raub S., Romhardt K., 2004, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • Sitarski K., 2010, Informatyka w zarządzaniu wiedzą, [w:] J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Informatyka gospodarcza, t. 3, C.H. Beck, Warszawa.
  • Senge P.M., 2006, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Kraków.
  • Szczepańska K., 2011, Zarządzanie jakością. Dążenie do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa.
  • Tabaszewska E., 2011, System zarządzania wiedzą – próba definicji, „Przegląd Organizacji” nr 4.
  • Tabaszewska E., 2012, Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
  • Yin R.K., 1989, Case Study Research. Design and Methods, Sage Publ., London.
  • Zawiła-Niedźwiecki J., 2014a, Propozycja warstwowego modelu zarządzania wiedzą, „Marketing i Rynek” nr 5.
  • Zawiła-Niedźwiecki J., 2014b, Propozycja strukturalizacji problematyki zrównoważonego zarządzania, konferencja „Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6533cc5-89a6-4be4-9ae9-2a72e3c86261
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.