PL EN


2018 | 9 | 2 | 325-330
Article title

Synergia metod dydaktycznych w nauczaniu elektroniki

Content
Title variants
EN
Synergy of Didactic Methods in Teaching Electronics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Efektywne nauczanie elektroniki jest dużym wyzwaniem dydaktycznym, szczególnie na kierunkach, na których nauczanie tego przedmiotu prowadzone jest w niewielkim wymiarze godzinowym. W tym kontekście wydaje się, że szczególnie warto zwrócić uwagę na synergię metod dydaktycznych. W artykule zaprezentowano podejście oparte na połączeniu laboratorium praktycznego z symulacyjnym, uzupełnionego o elementy rachunkowe. Praca opiera się na przykładzie układu multiwibratora astabilnego, lecz zaprezentowaną metodykę można z powodzeniem stosować, opierając się na innych układach elektronicznych, tak analogowych, jak i cyfrowych. Opisane podejście pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnego czasu, ale ma też inne zalety, na które zwrócono uwagę.
EN
Effective teaching of electronics is a big didactic challenge, especially within the courses where the teaching of this subject is conducted in a small hourly dimension. In this context, it seems that the synergy of didactic methods is particularly worth attention. The article presents an approach based on the combination of a practical and simulation laboratory, supplemented with calculation elements. The work bases on the example of the astable multivibrator, but the presented methodology can be successfully used based on other electronic circuits, both analog and digital. The described approach allows for optimal use of the available time, but it has also other ad-vantages, which were also highlighted
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
325-330
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor inżynier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki, Polska
author
 • Magister, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Polska
References
 • Boksa, J. (2007). Analogowe układy elektroniczne. Legionowo: BTC.
 • Cook, D. (2010). Intermediate Robot Building. New York: Apress.
 • Duda, A. (1998). Laboratorium podstaw elektroniki. Kielce: Wyd. PŚ.
 • Horowitz, P., Hill, W. (2015).The Art of Electronics. New York: Press Syndicate of the University of Cambridge.
 • Lipiński, S. (2014). Elektronika wspierająca innowacyjność. W: J. Napiórkowski (red.), Techniczne podstawy innowacyjności (s. 123–152). Olsztyn: Expol.
 • Madej, P. (2017). Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw elektroniki. Wrocław: wyd. PWr.
 • Noga, M.N., Radwański, M. (2009). Multisim. Technika cyfrowa w przykładach. Legionowo: BTC.
 • Norris, D. (2013). Raspberry Pi Projects for the Evil Genius. Chicago: McGraw-Hill Education.
 • Palimąka, T., Szymczyk, J., Tomborowski, T. (2011). Laboratorium podstaw elektroniki dla mechaników. Warszawa: Wyd. PW.
 • Prauzner, T. (2006). Zastosowanie programów symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów technicznych. Edukacja Techniczna i Informatyczna, 7 (1), 121–128.
 • Ptak, P. (2014). Aplikacje pakietów programowych w dydaktyce przedmiotów technicznych. Edukacja – Technika – Informatyka, 5 (2), 141–146.
 • Szabłowski, S. (2012). Efektywność dydaktyczna uczenia się – nauczania elektrotechniki w wirtu-alnym laboratorium. Dydaktyka Informatyki, 7, 121–132.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f658b588-1665-48ec-8ed7-c9bffa5a52e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.