PL EN


2019 | 12 | 111-120
Article title

Dyskurs medialny w ujęciu kulturowym

Content
Title variants
EN
Media discourse in cultural terms
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to show the changes that take place in new media and culture, and have an impact on the study of discourses. A structuralist paradigm, an iconic paradigm and a performative paradigm were chosen for the analysis. According to the author, these paradigms have the greatest influence on the cultural paradigm undergoing constant transformation. The most important consequence of the cultural turn is the interpretative and humanistic attitude used in media discourse research. It emphasizes the constructivist vision of cultural phenomena, cooperation and relations of various cultural practices, a departure from essentialism, narrative reading of texts, individual understanding and pragmatic use of a given text, as well as openness to numerous cultural contexts that expand its meaning.
Contributors
References
 • Baudrillard Jean (2005): Symulakry i symulacja. Królak Sławomir (tłum.). Warszawa.
 • Berger John (2002): Obrazy reklamowe. W: Hopfinger Maryla (red.): Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Warszawa, 479–487.
 • Bobiński Witold (2011): Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego. Kraków.
 • Böhm Gottfried, Michell Thomas W.J. (2012): Zwrot obrazowy a zwrot ikoniczny: dwa listy, Gadowska Kaja (tłum.). W: Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.): Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków, 94–117.
 • Dijk Teuna A. van (2001): Badania nad dyskursem. W: Dijk Teuna A. van (red.): Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa, 9–44.
 • Domańska Ewa (2007): „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce. Teksty Drugie, 5, 48–61.
 • Hudzik Jan (2005): Niepewność realnego: o nowoczesnym życiu w świecie iluzji. W: Ostrowicki Michał (red.), Estetyka wirtualności. Kraków, 41–71.
 • Kawka Maciej (2014): O badaniu języka dyskursu medialnego. Medium i Społeczeństwo, 4, 164–171.
 • Kępa-Figura Danuta (2012): Performatywność komunikacji medialnej. W: Skowronek Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna (red.): Performatywne wymiary kultur. Kraków, s. 243–258.
 • Krzysztofek Kazimierz (2006): Okno na e-świat. W: Kurczewski Jacek (red.): Wielka sieć. E-seje z socjologii. Warszawa, 23–73.
 • Leszczyńska Katarzyna, Skowronek Katarzyna (2012): Wolność i wierność. O roli zwrotów w humanistyce u naukach społecznych. W: Skowronek Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna (red.): Performatywne wymiary kultury. Kraków, 9–25.
 • Lisowska-Magdziarz Magdalena (2006): Dyskurs-semiotyka – wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji). Global Media Journal – Polish Edition, 1.
 • Loewe Iwona (2014): Dyskurs medialny – przegląd stanowisk badawczych. Forum Lingwistyczne, 1, 9–16.
 • Manovich Lev (2006): Język nowych mediów. Cypryański Piotr (tłum.). Warszawa.
 • Michell Thomas W.J. (2012): Przedstawienie widzianego: krytyka kultury wizualnej. W: Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.): Fotospoleczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków, 118–138.
 • Nowicka Magdalena (2013): Bezczyn i zaniechanie jako agency. W: Skowronek Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna (red.): Performatywne wymiary kultury. Kraków, 45–60.
 • Ogonowska Agnieszka (2009): Telewizja. W: Chudziński Edward (red.): Słownik wiedzy o mediach. Warszawa, 173–195.
 • Olechnicki Krzysztof (2003): Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa.
 • Piekot Tomasz (2006): Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków.
 • Ryan Marie-Laure (1999): Cyberspace Textuality; Computer Technology and Literary Theory, Hardcore. http: techsty.art.pl/hipertekt/teoria/postmodernizm/posttabel.htm (data dostępu: 4.01.2018).
 • Skowronek Bogusław (2013): Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków.
 • Sontag Susan (2009): O fotografii. Magala Sławomir (tłum.). Kraków.
 • Virilio Paul (1995): The Art of the Motor. Julie Rose (trans.). Minneapolis.
 • Zajdler-Janiszewska Agnieszka (2006): Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze. Teksty Drugie, 4.
 • Zajdler-Janiszewska Agnieszka (2018): O tzw. zwrocie ikonicznym we współczesnej humanistyce. Kilka uwag wstępnych. https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/AnnaZeidlerJaniszewska.pdf (data dostępu: 15.01.2018).
 • Żydek-Bednarczuk Urszula (2013): Dyskurs medialny. W: Malinowska Ewa, Nocoń Jolanta, Żydek-Bednarczuk Urszula (red.): Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Kraków, 179–198.
 • Żydek-Bednarczuk Urszula (2016): Dyskurs medialny w analizie interdyscyplinarnej. W: Skowronek Bogusław, Horyń Ewa, Walecka Agnieszka (red.): Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach. Kraków, 13–24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f65f42c1-5558-4379-8e49-f8b0f548bcde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.