PL EN


2015 | 3(45) | 119-132
Article title

Analiza sytuacji biur podróży na rynku polskim

Content
Title variants
EN
An Analysis of the Situation of Travel Agencies in the Polish Market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest pokazanie sytuacji biur podróży na rynku polskim. Omówiono zasady wpisu do ewidencji oraz pokazano dane statystyczne pochodzace z Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych oraz dynamikę zmian. Imformacje obejmujądane dotyczące biur podróży według struktury przestrzennej, struktury własnościowej, rodzaju prowadzonej działalności, zakresu działania oraz typu gwarancji. Zgodnie ze stanem na dzień 27 listopada 2014 roku, w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych zarejestrowano 3790 podmiotów, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, tj. o 265 czyli o 7,5% podmiotów więcej niż w roku ubiegłym. Największa koncentracja biur występuje na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, a zdecydowanie najmniejsza w województwach: lubuskim, świętokrzyskim, opolskim i podlaskim. Na koniec omówiono dalsze możliwości i perspektywy rozwoju biur podróży.
EN
An aim of considerations is to show the situation of travel agencies in the Polish market. The author discussed the rules of filing and presented the statistical data originating from the Central Register of Tourism Organisers and Intermediaries as well as the dynamics of changes. The information covers the data concerning travel agencies by the spatial and ownership structure, type of activities being carried out, the scope of activity, and the type of guarantees. As of the state on 27 November 2014, the Central Register of Tourism Organisers and Intermediaries filed 3790 entities that had obtained the permit to carry out activities of the tourism organiser or tourism intermediary, i.e. by 265, or by 7.5% of entities more than a year before. The highest concentration of agencies takes place in the territory of Mazovian, Lesser Poland, Silesian and Lower Silesian Provinces, while definitely the lowest in the Lubuskie, Świętokrzyskie, Opolskie and Podlaskie Provinces. In the final part of the article, the author discussed further opportunities and perspectives of travel agency development.
Year
Issue
Pages
119-132
Physical description
References
  • Byszewska-Dawidek M. (2014), Rynek biur podróży – 2013, Instytut Turystyki, Warszawa.
  • Byszewska-Dawidek M. (2015), Rynek biur podróży – 2014, Instytut Turystyki, Warszawa.
  • Janczak K., Patelak K. (2014), Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku, Activ Group, Łódź.
  • „Konfraternia Turystyczna” (2013), nr 23.
  • Łaciak J. (2013), Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku, Istytut Turystyki, Warszawa
  • Nestorowicz M. (red.) (2013), Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej,„Monografie i opracowania naukowe”, nr 4, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń.
  • „Puls Biznesu” (2013), 2.09.
  • Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007–2011 (2013), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
  • „Wiadomości Turystyczne” (2014), 16.06.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f66e63a4-6945-4b28-9c2c-781e2255f440
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.