PL EN


2016 | 5 | 8 | 20-33
Article title

Zakaz reklamy aptek i ich działalności – geneza wprowadzenia i ocena regulacji

Content
Title variants
EN
Prohibition of pharmacy advertising – the origins and the evaluation of the regulation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie genezy wprowadzenia zakazu reklamy aptek do polskiego systemu prawnego. W części pierwszej skupiono się na przyczynach wprowadzenia w 2007 r. częściowego zakazu reklamy aptek w odniesieniu do asortymentu refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia i ocenie tej regulacji. Część druga pracy poświęcona została całkowitemu zakazowi reklamy aptek i ich działalności, który funkcjonuje w Polsce od początku 2012 r. Podjęto w niej próbę merytorycznej oceny zarówno samego zakazu, jak i sposobu jego wprowadzenia. Omówiono także aktualne inicjatywy w zakresie zniesienia lub zmiany brzmienia regulacji.
EN
The main purpose of this paper is to present the origin of the introduction of the prohibition of pharmacy advertising into the Polish legal system. The first part discusses the reasons why the partial prohibition of pharmacy advertising, related to reimbursed drugs, was implemented in 2007. The paper then focuses on the absolute prohibition of the advertising of pharmacies and their operations introduced in 2012, which constitutes the strictest regulation of such kind in Europe. This will give the opportunity to critically examine both the law and its implementation. In conclusion, the current initiatives to abolish the regulation will be presented.
Year
Volume
5
Issue
8
Pages
20-33
Physical description
Dates
published
2016-12-31
online
2016-12-31
Contributors
  • Radca prawny; magister farmacji; doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
  • Bańka, M. (2003). Wielki Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: PWN.
  • Harasymiuk, D. (2011). Zakazy reklamy towarów w prawie polskim i europejskim. Oficyna Wolters Kluwer. Pozyskano z: system Lex Omega (12.07.2016 r.).
  • Jędrzejczak, M. (2016). Argumenty za zniesieniem zakazu reklamy aptek są kłamliwe i zmanipulowane. Pozyskano z: http://www.rynekaptek.pl/wywiad/argumenty-za-zniesieniem-zakazu-reklamy-aptek-sa-klamliwe-i-zmanipulowane,13852_3.html (12.07.2016 r.).
  • Koremba, M. (2009). Komentarz do art. 94 a ustawy – Prawo farmaceutyczne. W: M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz. Wolters Kluwer. Pozyskano z: system Lex Omega (12.07.2016 r.).
  • Kwarciak, B. (1999). Co trzeba wiedzieć o reklamie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
  • Ogiegło, L. (2015). Prawo farmaceutyczne. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  • Radowicki, S., Stankiewicz, R. (2011). Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Manager Apteki, 9.
  • Świerczyński, M. (2012). Zmiany dotyczące reklamy wynikające z innych ustaw pakietu zdrowotnego. W: M. Namysłowska. Reklama. Aspekty prawne. Pozyskano z: system Lex Omega (12.07.2016 r).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f672e4a1-9679-4676-8ce9-05199723febf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.