PL EN


2014 | 184 | 67-79
Article title

Nakłady na B+R a eksport produktów przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011

Content
Title variants
EN
Expenditure for R+D and Exports of the Industrial Products in Poland in Years 2005-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie struktury polskiego eksportu produktów przemysłowych oraz nakładów na B+R. Dane zamieszczone w tekście wskazują, że struktury te są bardzo zbliżone. W eksporcie dominują pojazdy samochodowe oraz maszyny i urządzenia. Również w tych branżach przedsiębiorstwa wydają największe kwoty na badania naukowe i rozwój. Może to świadczyć o istnieniu pewnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy wynikami eksportu a wydatkami na B+R bowiem wpływy z eksportu umożliwiają finansowanie B+R, a innowacje wprowadzane dzięki nim ułatwiają ekspansję na zagraniczne rynki. Pomimo zwiększania wydatków na ten cel, Polska jest jednak daleko za czołówką europejską: innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło w latach 2008-2010 około 18-20% polskich firm, w najlepszych pod tym względem Niemczech około 65%.
EN
The purpose of this article is displaying the structure of the Polish industrial products and the internal expenditure for R+D. The data in this text indicate that these structures are similar. The main groups in Polish export are: automotive products and machines. Also the expenditure for R+D are the highest in these kinds of the activity. It may point to existing the feedback effect between the results of exports and the expenditure for R+D. The export receipts afford possibilities for the financing the research and developing activity, and the innovations facilitate the expansion on foreign markets. Unfortunately, in spite of increasing the expenditure for R+D, Poland is far behind European leaders: in years 2008-2010, the product or processing innovations were implemented in 18-20% of Polish enterprises, whereas in Germany in 65% firms.
Year
Volume
184
Pages
67-79
Physical description
Contributors
References
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012.
 • European Innovation Scoreboard 2009.
 • European Commission, Bruksela 2009.
 • Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission, Bruksela 2013.
 • Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth, Flash Eurobarometer 369, European Commission, May 2013.
 • Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007, red. J. Kotyński, IBRKiK, Warszawa 2007.
 • Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008-2009, red. J. Kotyński, IBRKiK, Warszawa 2009.
 • Polityka gospodarcza polski w integrującej się Europie 2010-2011, red. J. Kotyński, IBRKiK, Warszawa 2011.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006, GUS, Warszawa 2006.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2009, GUS, Warszawa 2009.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Science, Technology and Innovation in Europe 2013, Eurostat 2013.
 • Sobczyk M., Statystyka, WN PWN, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f67c2c02-0457-471a-a66b-94ee09b749fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.