Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(38) | 116-124

Article title

Motywy zawierania transakcji terminowych

Authors

Content

Title variants

EN
Motives for Forward Transaction Conclusion

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W dobie kryzysu, który rozgościł się na dobre na europejskich rynkach finansowych w ostatnich latach, mogłoby się wydawać, że w chwili, gdy spadają ceny niemal wszystkich aktywów, jedyną alternatywą na drodze do pomnożenie pieniędzy jest standardowa lokata bankowa. Bezpieczeństwo wiążące się z taką formą lokowania zaoszczędzonego kapitału finansowego jest zdecydowanie zaletą. Nie można jednak w przypadku lokat liczyć na zyski w niebotycznych wysokościach. W artykule ukazano motywy pchające przeciętnego „Kowalskiego” do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w rynek terminowy. Od wielu lat rynek terminowy porównywany jest do gier hazardowych w kasynie. Dzieje się to za sprawą jednej cechy, która łączy obie te gry. Jedna jak i druga, jest grą o stałej sumie, co oznacza, że aby jedna strona wygrała określoną wielkość środków pieniężnych, druga, przeciwna, strona, w tym wypadku rynku, musi stracić dokładnie tę samą wielkość środków. Dzieje się to za sprawą równowagi, która na rynku musi zostać zachowana. Na rynkach terminowych prym wiodą dwie grupy inwestorów. Są nimi spekulanci oraz inwestorzy dokonujący transakcji zabezpieczających. Po za tymi dwiema grupami na rynku możemy wyodrębnić jeszcze arbitrażystów, stanowiących swego rodzaju łącznik między tymi dwoma najważniejszymi „siłami” rynku.
EN
In the epoch of crisis, which has firmly made itself at home in the European financial markets in recent years, it might have seemed that at the moment, when prices for almost all assets have been dropping, the only alternative on the way of money augmentation is the standard bank deposit. The security connected with such a form of placement of the saved financial capital is definitely a value. However, one cannot, in the case of deposits, count on profits in extortionate amounts. In his article, the author presented the motives pushing the average Mr Smith to invest on the stock exchange in the futures market. For many years, the forwards market is compared with gambling in the casino. This happens so due to one feature which joins both games. One and the other is the zero-sum game what means that if one side won a definite amount of money, the other, opposite, side, in this case of the market, must loose exactly the same amount of means. This happens thanks to the equilibrium which must be retained in the market. In the futures markets, the leaders are two groups of investors. They are speculators and investors making hedging transactions. Besides these two groups, we can yet single out in the market arbitrageurs being a specific link between these two major ‘powers’ of the market.

Year

Issue

Pages

116-124

Physical description

Contributors

author
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula

References

 • Al.-Kaber M. (2006), Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Becket M. (2007), Jak działa giełda: poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących, K.E. Liber, Warszawa.
 • Bednarczyk J. (2009), Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Borowski A. (2005), Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych, C.H.Beck, Warszawa.
 • Grzywacz J. (2009), Finansowe instrumenty pochodne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Hull J. (1999), Kontrakty terminowe i opcje – Wprowadzenie, Wydawnictwo WIG PRESS, Warszawa.
 • Kalinowski M. (2009), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Kilon J. (2008), Giełda i inwestycje na rynku kapitałowym: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok.
 • Kolb R. (1997), Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG-Press, Warszawa.
 • Krawiec M. (2007), Zastosowania instrumentów pochodnych do ograniczania ryzyka rynkowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Krzywda M. (2007), GPW – papiery wartościowe w praktyce: akcje i kontrakty terminowe futures krok po kroku, Internetowe Wydawnictwo „Złote Myśli”, Gliwice.
 • Krzywda M. (2006), GPW – giełda papierów wartościowych w praktyce: podstawy inwestowania na GPW wyjaśnione po ludzku, Internetowe Wydawnictwo „Złote Myśli”, Gliwice.
 • Kudła J. (2009), Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Key Test, Warszawa.
 • Łaganowski A. (2004), Instrumenty pochodne, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.
 • McBride J. (2001), Instrumenty pochodne: przewodnik menedżera, WIG-PRESS, Warszawa.
 • Meniów D. (2003), Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG Zakł. Pracy Chronionej – Oficyna Wydaw.; Ośr. Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Perz P. (2008), Sztuka inwestowania: analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarzą-dzanie ryzykiem na GPW, K.E. Liber, Warszawa.
 • Pietrzak B. (2006), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ratajczak L. (1999), Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Slatyer W. (1998), Spekulacja – podejście strategiczne, K.E. Liber, Warszawa.
 • Sopoćko A. (2005), Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tarczyński W. (2000), Rynki kapitałowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Tomaszewski R. (1998), Kontrakty terminowe, przewodnik po WIG-20 future, Parkiet Spółka z o.o., Warszawa.
 • Widz E. (2008), Strategie giełdowe na rynku finansowych kontraktów futures w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Wiśniewska E. (2007), Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Wojciechowski J. (2009), Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce, Warszawa.
 • Zalewski G. (2001), Kontrakty terminowe w praktyce, Wydawnictwo WIG-PRESS SUR5.NET Dom Maklerski, Warszawa.
 • Ziębiec J. (2003), System obrotu giełdowego, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f67e75e9-a918-4e37-b371-1272c0c4bf2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.