PL EN


2018 | 1 (372) | 122-132
Article title

Żywność jako element komunikacji sieci sklepów w mediach społecznościowych

Content
Title variants
EN
Food as the Element of Chain Stores Communication in Social Media
RU
Продукты питания как элемент коммуникации сетей магазинов в социальных медиа
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem opracowania jest porównanie sposobu komunikacji dwóch sieci handlowych (Carrefour i Lidl). Na podstawie badań ilościowych dokonano porównania treści i zakresu komunikatów umieszczanych na fanpage’ach wspomnianych sieci sklepów. Przeważająca część dotyczyła żywności nie tylko w zakresie promocji sprzedaży, ale także zachęcała do samodzielnego przygotowania posiłków, wybierania produktów o wyższej wartości zdrowotnej. Komunikaty dotyczące żywności charakteryzowały się najwyższą responsywnością ze strony użytkowników portalu społecznościowego, co przejawiło się w liczbie polubień, udostępnień i komentarzy. Wśród analizowanych sieci większym zainteresowaniem cieszyły się komunikaty Lidla. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż sieci sklepów oferujące szeroki asortyment produktów powinny wykorzystywać w komunikacji treści związane z żywnością w celu rozwijania swojej interakcji z klientami w mediach społecznościowych.
EN
The aim of this research article was to compare the way of communication of two brands in chain stores (Lidl and Carrefour). The quantitative study enabled the comparison of the content and the scope of communication placed on the fan pages of the chain stores mentioned above. The majority of the notes regarded not only food sales promotion, but also encouraged to self-preparation of the meal and choosing the products of higher health value. Communicates regarding food had the highest responsivity of social medium users, that resulted in the number of likes, shares and comments. Among the analysed brands, Lidl captured more interest. The results of the study enable concluding that chain stores that offer wide assortment of products should use food-related content in marketing communication to develop their interaction with consumers in social media.
RU
Цель разработки – сравнить способ коммуникации двух торговых сетей (Carrefour и Lidl). На основе количественного изучения сопоставили содержание и диапазон сообщений, помещаемых на фан-сайтах упомянутых сев области поощрения продажи, но и побуждала к самостоятельному приготовлению пищи, выбора продуктов с самой высокой ценностью для здоровья. Сообщения, касающиеся пищи, характеризовались самым высоким откликом со стороны пользователей общественного портала, что отразилось в числе лайков, распространений и комментариев. Среди анализируемых сетей боль- ший интерес вызвали сообщения Лидля. Полученные результаты позволяют констатировать, что сети магазинов, предлагающие широкий ассортимент продуктов, должны использовать в коммуникации содержание, связанное с продуктами питания для развития своей интеракции с клиентами в социальных медиа.
Year
Issue
Pages
122-132
Physical description
Contributors
References
 • Barska A. (2015), Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(355).
 • Brzozowska-Woś M. (2013), Media społecznościowe a wizerunek marki, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1(1).
 • Czechowicz B. (2015), Facebook ma już ponad 1,4 miliarda aktywnych użytkowników, http://pclab.pl/news61762.html [dostęp: 15.05.2017].
 • Czubała A., Wiktor J., Niestrój R. (2010), Strategie marketingowe eksporterów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 • Etter M. (2013), Reasons for low levels of interactivity (Non-) interactive CSR communication in Twitter, “Public Relations Review”, Vol. 39(5).
 • Flick U. (2010), Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, GFK (2017), Sklepy dyskontowe głównym miejscem zakupów produktów FMCG w Polsce, http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/sklepy-dyskontowe-glownym-miejscemzakupow-produktow-fmcg-w-polsce/ [dostęp: 15.05.2017].
 • Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K. (2013), Marketing żywności, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Griffin W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S. (2015), Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 866, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 39.
 • Kent M.L., Taylor M. (1998), Building dialogic relationships through the World Wide Web, “Public Relations Review”, Vol. 24.
 • Kępiński L., Kordowski M., Sałkowski D., Sztubecki K. (2015), Marketing internetowy. Nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki, Poltex, Warszawa.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawa I. (2010), Marketing 3.0., MT Biznes, Warszawa.
 • Królewski J., Sala P. (2014), E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuczamer-Kłopotowska S. (2016), Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(362).
 • Lariscy R.W., Avery E.J, Sweetser K.D., Howes P. (2009), Monitoring public opinion in cyberspace: How corporate public relations is facing the challenge, “Public Relations Journal”, Vol. 3(4).
 • Li C., Bernoff J. (2011), Groundswell: Winning in a world transformed by social technologies, Harvard Business Press, Cambridge.
 • Rydel M. (2001), Komunikacja marketingowa, ODDK, Gdańsk.
 • Maslow A.H. (2009), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Raczyńska M., Wiśniewski A.K. (2014), Zachowania zakupowe e-konsumentów. „Konsumpcja i Rozwój”, nr 3(8).
 • Rawlins B. (2009), Give the emperor a mirror: Toward developing a stakeholder measurement of organizational transparency, “Journal of Public Relations Research”, No. 21(1)
 • Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Rudnicki L. (2004), Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Stangierska D., Krajewski K. (2016), Komunikacja rynkowa w przedsiębiorstwach gastronomicznych, jako element tożsamości tych przedsiębiorstw – wyniki badań, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(363).
 • Stańczyk S. (2013), Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań, (w:) Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Solis B. (2011), Engage. The Complete guide for brands and businesses to build, cultivate and measure success in the new web, John Wiley & Sons Press, Hoboken New Jersey.
 • Szamrowski P., Pawlewicz (2015), Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z klientem na przykładzie firm sektora piwowarskiego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa
 • Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 111.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6835bce-35af-4a0b-b95c-d6e805daa5d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.