PL EN


2015 | 13(20) | 65-77
Article title

Warszawa – Kijów – Budapeszt Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku z węgierskiego punktu widzenia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Poles and the Ukrainians in the 20th century history had several political and ethnical conflicts, confrontations (Polish-Ukrainian war in Galicia in 1918–1919, massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia carried out by the Ukrainian Insurgent Army during WWII, forced displacement of the Ukrainian minority in Poland in 1947), but reconciliation processes determined the events of the last quarter century. After gaining independence, the bloody conflicts of the last century could not be tools in politics in both Poland and Ukraine. Moreover, many common projects have been started since 1991. The Poles in the post-independence period showed appropriate empathy to their eastern neighbours’ problems (development of national identity and state-building) and were proactive during this period in improving Polish-Ukrainian relations. The article intends to show that in the Central European region it is possible to conduct dialogue, achieve reconciliation between two neighbouring countries, show openness to this dialogue (with ourselves and with our neighbours), and manage the potential conflicts during these process. What is more, consistent behaviour of decision-makers (in political and civil sphere) was present in the past quarter century in the Polish-Ukrainian relations and was largely absent from Hungarian-Slovak, Hungarian-Romanian, Hungarian-Serbian, or Hungarian-Ukrainian relations.
Year
Issue
Pages
65-77
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pannon
References
 • A. Motyl, The Turn to the Right. The Ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism, 1919–1929, Boulder 1980.
 • A. St. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura”, Wrocław 1999.
 • Akcja „Wisła” 1947. Dokumenty i materiały, oprac. E. Misiło, Warszawa 2013.
 • G. Lagzi, A lengyel keleti politika. Lengyelország keleti szomszédság és nemzetpolitikája, 1989–2009, Budapest 2011.
 • G. Lagzi, The Ukrainian Radical National Movement in Inter-War Poland – the Case of Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), Regio, Minorities, Politics, Society 2004, nr 1, s. 194–206.
 • G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960, Warszawa 2006. W duchu dialogu wydano tom: Wołyń 1943–2008. Pojednanie, Warszawa 2008.
 • Giedroyc i Ukraina, Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”, M. Semczyszyn, M. Zajączkowski (red.), Warszawa–Lublin–Szczecin 2014.
 • I. Romsics, Hungary in the Twentieth Century, Budapest 1999, oraz J. Kochanowski, Węgry: od ugody do ugody 1867–1990, Warszawa 1997.
 • J. Giedroyc. Redaktor – polityk – człowiek, red. K. Pomian, Lublin 2001.
 • J. Kęsik, Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892–1981, Wrocław 1995.
 • J. Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego, Katowice 2008.
 • J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, 1918–1939, Warszawa 1973.
 • Jerzy Giedroyc. Emigracja ukraińska. Listy 1950–1982, oprac. B. Berdychowska, Warszawa 2004.
 • Jerzy Giedroyc: kultura-polityka-wiek XX. Debaty i rozprawy, A. Mencwel, A. St. Kowalczyk, L. Szaruga, Z. Grębecka (red.), Warszawa 2009.
 • K. Grünberg, B. Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X–XX wieku, Warszawa 2005.
 • K. Zełenko, Stosunki polsko-ukraińskie w Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939 [w:] Nowoczesna historia Polski, t. 3., J. Jasnowski (red.), Londyn 1987, s. 239.
 • M. Papierzyńska-Turek, Sprawa Ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej, 1922–1926, Kraków 1979.
 • Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century, N. Bárdi, Cs. Fedinec, L. Szarka (red.), Boulder–New Jersey–New York 2011.
 • P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996.
 • P. Eberhardt, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1950), Poznań 2010.
 • P. Eberhardt, Problematyka liczebności ludności polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce, Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny 2009, nr 4 (35), s. 5–17.
 • P. Eberhardt, Zmini nacinal'noj strukturi naselennja Ukraini v XX stoliti, Warsaw 2006.
 • P. Mirczuk, Narys istoriji Orhanizaciji Ukrajińskych Nacionalistiv, t. I: 1920–1939, München–London–New York 1968.
 • R. Drozd, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1989, Warszawa 2001.
 • R. Potocki, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–1939, Lublin 2003.
 • R. Torzecki, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989.
 • R. Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939. Geneza – struktura – program – ideologia, Lublin 2003.
 • Raport. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 w ocenie mniejszości ukraińskiej, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 2011.
 • T. A. Olszański, Zarys historii Ukrainy w XX wieku, Warszawa 1990, s. 158.
 • T. Snyder, Sketches from a Secret War. A Polish Artist’s Mission to liberate Soviet Ukraine, New Haven 2005.
 • T. Snyder, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999, New Haven 2003.
 • W. Mędrzecki, Liczebność i rozmieszczenie grup narodowościowych w II Rzeczypospolitej w świetle wyników II spisu powszechnego (1931 r.), Dzieje Najnowsze 1983, nr 1–2, s. 231–250.
 • W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Warszawa 2000.
 • Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski: Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, W. Sienkiewicz, G. Hryciuk (red.), Warszawa 2008.
 • Z. Brunarska, M. Grotte, M. Lesińska, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, Grudzień 2012, http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/2017/, odczyt z 30.03.2015.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f68681a3-8613-417c-b256-86166aa3c1cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.