PL EN


2016 | 4 (363) | 350-360
Article title

Downshifting – koncepcja nowego stylu życia w małym mieście

Authors
Content
Title variants
EN
Downshifting - the Concept of a New Way of Life in a Small Town
RU
Downshifting – концепция нового стиля жизни в небольшом городе
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest teoretyczna prezentacja nowego trendu w stylu życia postmodernistycznego społeczeństwa określanego terminem „downshifting”. Cechuje go porzucenie życia charakteryzującego się dużym tempem na rzecz egzystencji spokojniejszej i mniej nastawionej na konsumpcję. W artykule wskazano również na związek downshiftingu z tak popularną obecnie filozofią Slow Life oraz będącą przejawem praktyk downshiftingu migrację do małych miast, zwłaszcza miast Cittàslow, będących celem życiowych poszukiwań downshifterów.
EN
The aim of the this study is to present a new trend in lifestyle of the postmodern society defined by the term ‘downshifting’. The study also indicates the relation between downshifting and the so popular philosophy of Slow Life and the phenomenon of relocation to small towns, especially Cittàslow, being the aim of life search of the downshifters.
RU
Предмет разработки – теоретическая презентация нового тренда в стиле жизни постмодернистского общества, определяемого термином «downshifting». Ему свойствен отказ от быстрого темпа жизни ради более спокойного и менее направленного на потребление образа жизни. В статье указана также связь downshifting со столь популярной ныне философией Slow Life, а также с являющимся проявлением практики downshifting мигрирования в малые города, особенно города типа Cittàslow, являющиеся целью жизненных поисков лиц, определяемых термином downshifter.
Year
Issue
Pages
350-360
Physical description
Contributors
author
References
 • Burnley I., Murphy P. (2003), Sea change, movement from metropolitan to Arcadian Australia, UNSW Press, Sydney.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Chhetri P., Khan A., Stimson R., Western J. (2009), Why bother to ‘downshift’? The characteristics and satisfaction of downshifters in the Brisbane-South East Queensland region, “Journal of Population Research”, Australia, Vol. 26(1).
 • Craig-Lees M., Hill C. (2002), Understanding voluntary simplifiers, “Psychology and Marketing”, Vol. 19(2).
 • Cudowska-Sojko A. (2012), Zrównoważony rozwój a globalizacja konsumpcji, „Handel Wewnętrzny”, lipiec-sierpień, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, tom I.
 • Elgin D. (1981), Voluntary simplicity, William Morrow and Company, New York.
 • Etzioni A. (1998), Voluntary simplicity, characterization, select psychological implications and societal consequences, “Journal of Economic Psychology”, Vol. 19(5).
 • Glotz P. (2001), Die beschleunigtre Gesellschaft. Kulturkämpfe im digitalen Kapitalismus, Frankfurt a/München.
 • Goulding C., Reed K. (2010), To Downshift or Not to Downshift? Why People Make and don’t Make Decisions to Change their Lives?, (in:) Blyton P., Blunsdon B., Reed K., Dastmalchian A., Ways of Living Work, Community and Lifestyle Choice, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Gregory A., Milner S. (2009), Editorial: Work–life Balance: A Matter of Choice?, “Gender, Work and Organization” , Vol. 16(1).
 • Hamilton C., Mail E. (2003), Downshifting in Australia: A Sea-Change in the Pursuit of Happiness, “Discussion Paper”, No. 50, Australia Institute, Canberra.
 • Honoré C. (2011), Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, Drzewo Babel, Warszawa.
 • Huneke M. E. (2005), The face of the un-consumer. An empirical examination of the practice of voluntary simplicity in the United States, “Psychology and Marketing”, Vol. 22(7).
 • Iwata O. (1997), Attitudinal and behavioural correlates of voluntary simplicity lifestyles, „Social Behaviour and Personality”, Vol. 25(3).
 • Kiełczewski D. (2004), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja-ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i Rozwój” , nr 1.
 • Leonard-Barton D. (1981), Voluntary simplicity lifestyles and energy conservation, “Journal of Consumer Research”, Vol. 8(3).
 • Loreau D. (2011), Sztuka prostoty, Czarna Owca, Warszawa.
 • Mayer H., Knox P.L. (2006), Slow Cities: Sustainable places in a fast world, “Journal of Urban Affairs” , Vol. 28(4).
 • Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow, http://cittaslowpolska.pl/miedzynarodowa-siec-miast-cittaslow [dostęp: 13.01.2016].
 • Międzynarodowy Statut Miast Cittaslow, http://cittaslowpolska.pl/userfiles/pliki_do_pobrania/2014/statut_cittaslow_21_czerwca_2014_pl.pdf [dostęp: 04.01.2016].
 • Mróz B. (2008), Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie rozwojowe polskiej gospodarki, (w:) Bartkowiak R., Ostaszewski J., O nowy ład gospodarczy w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Pearson I. (2004), Living in an uncertain world, “Foresight”, Vol. 6(2).
 • Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow, http://cittaslowpolska.pl/o-nas [dostęp:11.01.2016 r.].
 • The World Institute of Slowness, http://www.theworldinstituteofslowness.com/ [dostęp: 01.01.2016].
 • Salt B. (2001), The big shift: Welcome to the third Australian culture, Hardie Grant Books, Sydney.
 • Saltzman A. (1991), Downshifting: Reinventing Success on a Slower Track, HarperCollins Publishers, New York.
 • Shaw D., Newholm T. (2002), Voluntary simplicity and the ethics of consumption, “Psychology and Marketing”, Vol. 19(2).
 • Sztumski W. (2010), Turboświat, pułapka przyspieszenia i ekologia czasu, (w:) Popiołek K., Chudzicka- Czupała A. (red.), Czas w życiu człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Szul E. (2012), Dekonsumpcja – moda, czy sposób na kryzys, (w:) Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Tan P. (2000), Leaving the Rat Race to Get a Life: A Study of Midlife Career Downshifting, Doctoral thesis, Swinburne University of Technology, Melbourne.
 • Wheatley M. (1997), Give me the simple life?, “Management Development Review”, Vol. 10(5).
 • Wojniak D. (2012), Do przodu, ale wolniej, „Wysokie Obcasy”, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,12344108,Do_przodu__ale_wolniej.html? disableRedirects=true [dostęp: 02.01.2016].
 • Zadęcka E. (2015), Koncepcja Cittaslow szansą na rozwój małego miasta, (w:) Szromnik A. (red.), Marketing terytorialny-nowe obszary i narzędzia, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków.
 • Ziemkowski M. (2007), Grypa prosto z dobrobytu, „Charaktery”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6896e1e-1528-4e9b-9c7d-ebff45ad7b85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.