PL EN


2016 | 3(22) | 53-60
Article title

Prasa jako wyraz tęsknoty za utraconą ojczyzną Rozważania wokół czasopisma „Waldenburger Heimatbote”

Content
Title variants
EN
The Press as an Expression of Longing for the Lost Homeland Considerations Around the German Periodical “Waldenburger Heimatbote”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Waldenburger Heimatbote” ukazuje się nieprzerwanie od 1949 r. i jest pismem adresowanym do niemieckich przesiedleńców powiatu wałbrzyskiego, którzy opuścili Dolny Śląsk po 1945 r. W artykule autor zaprezentował czasopismo, scharakteryzował elementy kultywujące pamięć o przeszłości i ocalające od zapomnienia ludzi, fakty, miejsca dawnego Wałbrzycha, oraz podkreślił znaczenie tego typu prasy dla lokalnej społeczności.
EN
“Waldenburger Heimatbote” has been published since 1949. The periodical is addressed to the German displaced persons from Wałbrzych county, who left Lower Silesia after 1945. The author is going to make a presentation of the periodical and to characterize those its elements which cultivate the memory of the past and rescue from oblivion the people, facts, places of the former Wałbrzych, and also to emphasize the importance of this type of press for the local communities.
Contributors
References
  • [1] Czesak A.: repatriacja? W: Słownik języka polskiego PWN [online]. [Data dostępu: 24.06.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/repatriacja;7777.html.
  • [2] Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutsche Volkes zu seinen östlichen Nachbarn: die evangelische Denkschrift / Położenie wypędzonych i stosunek narodu niemieckiego do wschodnich sąsiadów: ewangelickie memorandum. Tłum. E. Sojka. Bielsko-Biała 2015.
  • [3] Gaida H.J.: Die offiziellen Organe der ostdeutschen Landsmannschaften: ein Beitrag zur Publizistik der Heimatvertriebenen in Deutschland. Berlin 1973.
  • [4] Gracz-Chmura E.: Jerzy Samuel Bandtkie – od bibliografii do metodologii edytorstwa. W: Z warsztatu edytora dzieł romantyków. Red. M. Bizior‑Dombrowska, M. Lutomierski. Toruń 2008, s. 237–245.
  • [5] Wałbrzych, zarys monografii miasta na tle regionu. Red. S. Michalkiewicz. Wrocław 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f68e999e-d513-4f07-842a-fb34e4b7b242
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.