PL EN


2016 | 5 | 7 | 28-46
Article title

Unia i fuzja personalna w polskim prawie ochrony konkurencji

Authors
Content
Title variants
EN
Interlocking directorates under Polish competition law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie unii i fuzji personalnej odnosi się do sytuacji, w której określone osoby fizyczne pełnią jednocześnie funkcje w organach dwóch przedsiębiorców. Wskazana instytucja jest uregulowana niejednolicie w różnych systemach prawa ochrony konkurencji. W prawie polskim unia (fuzja) personalna stanowi element definicji „przejęcia kontroli”. Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza obecnych rozwiązań zawartych w uokik z 2007 r., z uwzględnieniem historycznego rozwoju regulacji, a także praktyki jej stosowania. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że obecna regulacja unii (fuzji) personalnych jest w dużym stopniu wadliwa i powinna zostać zreformowana.
EN
Interlocking directorates (“IDs”) refers to a practice of members of a corporate board of directors serving on the boards of more than one corporation. There is no uniform approach to IDs in different legal systems. Under Polish law, ID is an element of the definition of the acquisition of control. The subject matter of the paper is critical analysis of historical development of regulation of IDs under Polish law, current rules governing IDs under Polish law and decisional practice of Polish Competition Authority in that respect. In the author’s view, current Polish antitrust rules on IDs are flawed because they consider the mere existence of ID as a measure enabling exercise of control over undertaking. The paper provides more detailed analysis on the relationship between ID and the concept of control. It also provides ideas how to properly understand IDs under the current Polish law as well as it shows how the regulation of IDs should be reformed.
Year
Volume
5
Issue
7
Pages
28-46
Physical description
Dates
published
2016-11-30
online
2016-11-30
Contributors
 • Doktorant WPiA UW; aplikant adwokacki; prawnik w zespole prawa konkurencji kancelarii Dentons Europe Oleszczuk sp. k.
References
 • American Bar Association. (2011). Interlocking directorates: handbook on Section 8 of the Clayton Act. Chicago: Section of Antitrust Law, American Bar Association.
 • Banasiński, C. i Piontek, E. (red.). (2009). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Falce, V. (2013). Interlocking directorates: an Italian antitrust dilemma. Journal of Competition Law & Economics, (9), http://dx.doi.org/10.1093/joclec/nht002.
 • Janusz, R., Sachajko, M. i Skoczny, T. (2001). Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Kwartalnik Prawa Publicznego, (3).
 • Karasiewicz, K., Stankiewicz, R. i Wierzbowski, M. (2014). Kontrola koncentracji przedsiębiorców. W: Kępiński M. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Kohutek, K. (2013). Komentarz do rozporządzenia nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Lex\el.
 • Kohutek, K. i Sieradzka, M. (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer.
 • Mizruchi, M. (1996). What Do Interlocks Do? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates. Annual Review of Sociology, 22, http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.271.
 • Moavero Milanes, E. i Winterstein, A. (2002). Minority shareholdings, interlocking directorships and the EC Competition Rules – Recent Commission practice. Competition Policy Newsletter, February, 1, 15–18.
 • Modzelewska-Wąchal, E. (2002). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: TWIGGER.
 • Piszcz, A. (2013). Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3(2).
 • Skoczny, T. (red.). (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Semeniuk, P. (2015). Koncepcja jednego organizmu gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Sołtysiński, S. i Kanton K. (2010). Kryteria zgłaszania zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK – uwagi de lege lata i de lege ferenda. W: M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Warszawa: UOKiK.
 • Sołtysiński, S. (red.). (2015). Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Stawecki, T. i Winczorek, P. (2003). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Stawicki, A. i Stawicki, E. (red.). (2011). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Szwaj, M. (2010). Ewolucja kontroli koncentracji w Polsce. W: Krasnodębska-Tomkiel M. (red.), Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Warszawa: UOKiK.
 • Szwaja, J. i in. (2014). Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Wolter, A., Ignatowicz, J. i Stefaniuk, K. (2001). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: LexisNexis.
 • Zawłocka-Turno, A. (2012). Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f69a8e97-59a1-4452-b06c-752fda10328a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.