Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 81-96

Article title

Analysis of the Crime rate in Poland in Spatial and Temporal Terms

Content

Title variants

PL
Przestrzenno – czasowa analiza zjawiska przestępczości w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper evaluates the crime rate in Poland in spatial and temporal terms. The methods of spatial statistics were employed to identify the clusters of areas with above-average intensity of the selected categories of crimes. Poviats were divided into four groups according to their location in the quadrants of Moran scatter plot. The spatial lag model was used to identify certain spatial relationships between general crime rate and the selected factors recognised in the literature as factors that affect crime. The initial set of potential independent variables was selected arbitrarily. Then Ward's method was used to reduce the number of correlated variables. The following factors were found to significantly explain spatial variation of crime rate in the poviats of Poland: the intensity of crime in the surrounding areas, urbanisation, percentage of single-person households, divorce’s coefficient, gross migration per 1000 population and provided accommodation per 1000 population. The analysis also involved the structure and dynamics of crimes recorded in Poland. It was pointed out that the changes in law, the development of information technology and the increase the level of education significantly affected the number and structure of the crimes recorded in police statistics.

Year

Issue

1

Pages

81-96

Physical description

Dates

online
2016-03-31

Contributors

 • District Prosecutor’s Office, Katowice

References

 • Becker G. (1968), Crime and punishment: An economic approach, “Journal of Political Economy”, vol. 73 no. 2, pp.169-217.
 • Besci Z. (1999), Economics and crime in the States, “Economic Review”, vol. 84 no. 1, pp. 38-56.
 • Bogacka E. (2009), Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, no. 6, pp. 33-43.
 • Bułat K. et al. (2007), Kryminologia, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Czabański J. (2011), Wartość ukradzionych i zrabowanych rzeczy w roku 2003 (na podstawie polskiej części ICVS ‘04/’05, in: Stosowanie prawa: księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, ed. Siemaszko, A., Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Ehrlich I. (1973), Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical investigation, “The Journal of Political Economy”, vol. 81 no 3, pp. 521-565.
 • Florczak W. (2013), Co wywołuje przestępczość i jak ją ograniczać? Wielowymiarowa analiza makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Groves W.B., Sampson R.J. (1989), Community structure and crime: testing social-disorganization theory, “The American Journal of Sociology”, vol. 94 no. 4, pp. 774-802.
 • Hołyst B. (2001), Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Kądziołka K. (2014), Wpływ wybranych czynników na rozmiar przestępczości stwierdzonej w Polsce, in: Problemy społeczno – ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, ed. Szkutnik, W., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kądziołka K. (2015a), Determinanty przestępczości w Polsce. Aspekt ekonomiczno – społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego, unpublished PhD thesis, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Kądziołka K. (2015b), Analiza czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce na poziomie podregionów, „Współczesna Gospodarka”, vol. no. 3., pp. 43-52.
 • Kiersztyn A. (2008), Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Mielecka-Kubień Z. (2013), Migracje wojewódzkie na pobyt stały w województwie śląskim w 2010 roku w świetle praw migracji E.G. Ravensteina, in: Perspektywy rozwoju górnego śląska. Analiza ekonometryczno-statystyczna, ed. Barczak A. S., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Suchecki B. (ed.). (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szczepaniec M. (2012), Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Sztaudynger J.J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Website of Polish Central Statistical Office (GUS, Bank Danych Lokalnych). http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [30.11.2015].
 • Website of Central Board of Prison Service (SW), http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystykaroczna/ [30.11.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353 - 9119

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f69f4110-50bb-4829-b9b2-0129e4a2dd7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.