PL EN


2013 | 155 | 252-262
Article title

Budownictwo komunalne jako inwestycje zwiększające efektywność gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Authors
Content
Title variants
EN
Municipal Building as Investments Increasing the Effectiveness of the Management of the Commune Housing stock
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the basic human needs is shelter. The goal of this paper is to analyze the possible ways to meet the housing needs of the poor and evicted. The article pointed out a model strategic objectives and directions of activities that municipalities use to achieve the objective of meeting the housing needs model. From the point of view of economic efficiency and social justice should be pursued municipal building rather than social. Municipal construction increases the efficiency of housing stock management.
Year
Volume
155
Pages
252-262
Physical description
Contributors
References
  • Kemeny J.: From Public Housing to the Social Market. Routledge, London 1995.
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Dz.U. z 2001 r., nr 71, poz. 733 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U. z 2006 r., nr 251, poz. 1844 z późn. zm.
  • Uchwała nr XX/203/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wieloletniej umowy obejmującej gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym gminy Murowana Goślina.
  • Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. nr LXI/841/V/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania.
  • Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
  • Przebudowa i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku pokoszarowego przy ul. Dąbrowskiego i Kościuszki w Ełku na budynek mieszkalny wielorodzinny. Konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2012 - Usługi Techniczne", Związek Miast Polskich.
  • Realizacja umowy na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych komunalnym zasobie lokalowym. Konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2012 - Usługi Techniczne", Związek Miast Polskich.
  • Rynek mieszkaniowy w Polsce, IV kwartał 2012 r. REAS.
  • Strategia Mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010-2020.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6a26b58-dff7-4ff2-8f36-ee8f60c1c59e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.