PL EN


2014 | 6 | s. 189-206
Article title

Pan Tadeusz w kulturze literackiej polskiego uchodźstwa i emigracji XX wieku. Świadectwa odbioru

Content
Title variants
EN
Pan Tadeusz in a literary culture of the 20th century Polish refugees and emigrants. Examples of reception
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przybliża słabo rozpoznane w badaniach naukowych zagadnienie odbioru Pana Tadeusza w kulturze literackiej polskiego uchodźstwa i tzw. Drugiej Emigracji. Autor dowodzi, że Mickiewiczowski poemat stanowił wzór do naśladowania w mówieniu o „krajach lat dziecinnych” Polaków na obczyźnie, a także niósł pewne ukojenie i łagodził dotkliwości wygnania. Style odbioru poematu w kręgu emigracyjnych poetów, pisarzy, publicystów, badaczy, krytyków i czytelników można określić jako mityczny (tzn. podnoszący Mickiewiczowską wizję ojczyzny do rangi sacrum; posiadający walory terapeutyczne) i estetyzujący (tzn. doceniający przede wszystkim literackie walory utworu). Oba te style odbioru występowały nierozłącznie i wzajemnie się stymulowały, potwierdzając silną obecność Pana Tadeusza w kulturze literackiej Polaków przebywających na obczyźnie po 1939 r.
EN
The paper introduces a still not thoroughly researched issue of the reception of “Pan Tadeusz” in the literary culture of Polish refugees and the so-called Second Emigration. The author argues that Mickiewicz’s epic was for the Poles in foreign lands a model of referring to “a land of one’s childhood” and also brought relief and soothed the pains of exile. The styles of poem’s reception in the emigrant circles of poets, writers, journalists, scholars, critics and readers might be described as mythical (elevating Mickiewicz’s vision of homeland to the sacred status, containing therapeutic values) and aesthetic (acknowledging especially literary values). The both styles of reception existed inseparably and mutually stimulated each other, proving a strong presence of "Pan Tadeusz" in a literary culture of the Poles in exile after 1939.
Year
Volume
6
Pages
s. 189-206
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6a52c46-d13a-40a4-8ace-d29d5e6642f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.