PL EN


2016 | 4(16) | 171-186
Article title

Refleksje nad ustrojem – państwo obywatelskie czy partyjne?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Some thoughts on the political system – a civil or party state?
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
171-186
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Barcz J., Sprawne państwo a członkostwo w procesie integracji europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 2.
 • Graczyk R., Para w gwizdek, „Rzeczpospolita” 10 I 2006.
 • Kamiński A., III RP – anatomia kryzysu państwa, „Ius et Lex” nr (III) 1/2005.
 • Kamiński A.Z., Uwagi o ustroju III RP w świetle porównawczych badań politologicznych nad typami rządów i ordynacją wyborczą, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 3.
 • Oleksy C., Przystawa J., Znaczenie ordynacji wyborczej dla funkcjonowania państwa i budowy społeczeństwa obywatelskiego, „Ius et Lex” nr (III) 1/2005.
 • Osiatyński W., Psucie Państwa, „Rzeczpospolita” 25 I 2006.
 • Peretiatkowicz A., Cezaryzm demokratyczny a konstytucja, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1929, z. 4.
 • Pospieszalski K.M., Ziembiński Z., Konstytucja rocznicowa czy konstytucja wiekopomna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, z. 1.
 • Rabska T., Konstytucja nie przewiduje zasady proporcjonalności, „Rzeczpospolita” 19–20 II 2005.
 • Rabska T., Samorząd terytorialny w chrześcijańskiej koncepcji subsydiarności (niepubl.) oraz Administracja publiczna w świetle integracji z Unią Europejską, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 3.
 • Rabska T., Wyzwania administracji publicznej w świetle integracji z Unią Europejską, w: Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok 2004.
 • Safjan M., Gdy polityka wkracza do sądu, prawo ma się kiepsko, „Rzeczpospolita” 13 II 2006.
 • Safjan M., Prawa Polska, Warszawa 2005.
 • Safjan M., Stąd do prawego państwa, „Rzeczpospolita” 28 XI 2005.
 • Skalski E., Panowie buntu, „Rzeczpospolita” 16 II 2006.
 • Winczorek P., Czy należy zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 3.
 • Winczorek P., Demokracja i populizm, „Rzeczpospolita” 2 XII 2005.
 • Winczorek P., Państwo narodowe czy obywatelskie, „Rzeczpospolita” 31 XII 2005.
 • Winczorek P., Prawo na użytek władzy, „Rzeczpospolita” 14 II 2006.
 • Winczorek P., Projekty nowych rozwiązań konstytucyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 2.
Notes
PL
II. Komentarze, opinie, polemiki
EN
II. Commentaries, opinions and polemics
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6ab3335-f6a3-4a34-a6d2-341ad02145ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.