PL EN


2009 | 58 | 4 | 47-70
Article title

Effectiveness and Usefulness of education as sociological categories

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article, an attempt has been made to conceptualize the problems of effectiveness and usefulness of education by examining the quality of teaching from an operational perspective. The effectiveness is understood as a level of attainment of educational objectives being related to the social functions of education; the usefulness is defined as the benefits of realization of these functions to individuals and groups. Effectiveness and usefulness, when treated as aspects of the quality of education, are placed in an evaluative context consisting of: the education objectives, social actors interested in training and their expectations, the normative sphere (with respect to education problems) as well as areas, directions and methods of assessment.
Year
Volume
58
Issue
4
Pages
47-70
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • University of Lodz
References
 • Ballentine J. H. [2001], The Sociology of Education. A Systematic Analysis. Prentice Hall New Jersey.
 • Bloom B. S. [1956], Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. w: B. S. Bloom (red.) Susan Fauer Company, Inc.
 • Boczkowski A. [2001], Ocena jakości kształcenia podyplomowego w zakresie medycyny pracy. Podstawy teoretyczne i praktyka ewaluacyjna. Oficyna Wydawnicza IMP, Łódź.
 • Brauer J.-P., Kühme P. E. [1999], Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO 9000. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa.
 • Buchner-Jeziorska A. [2005], Szkolnictwo wyższe jako czynnik modernizacji społecznej. Przykład Polski okresu transformacji, [w:] A. Buchner-Jeziorska, M. Sroczyńska (red.) „Edukacja w cywilizacji XXI wieku”. Wyd. Wyższej Szkoły Umiejętności, Kielce.
 • Cambridge Advanced Learner’s Dictionary [2003]. Cambridge University Press.
 • Czapów C., Podgórecki A. [1972], Socjotechnika- podstawowe pojęcia i problemy, [w:] A. Podgórecki (red.). Socjotechnika. Style działania. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Frazer M. J. [1992], Quality Assurance in Higher education, [w:] Quality Assurance in Higher Education, red. W. A. Craft. The Falmer Press, London-Washington DC
 • Goodman N. [1997], Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Hornowska E. [2004], O pomiarze jakości usług w obszarze edukacji, [w:] A. Brzezińska, J. Brzeziński, A. Eliasz (red.) „Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej”. Academica, Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
 • Johnson M. D., Fornell C. [1991], A framework for comparing customer satisfaction across individuals and product categories, Journal of Economic Psychology 12/1991, 267–86.
 • Johnson M. D., Gustafsson A. [2000], Improving Customer Satisfaction, Loyalty and Profit: An Integrated Measurement and Management System. Jossey-Bass, San Francisco.
 • Kotarbiński T. [1970], Sprawność i błąd (z myślą o dobrej robocie nauczyciela), Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • Kubin J. [1978], Orientacja socjotechniczna w socjologii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2/1978, s. 219–240.
 • Longman Dictionary of Contemporary English, Third Edition. Longman Group Ltd. 1995
 • Macmichael J. [2009, March 1]. Client-customer – What is the difference? http://ezinearticles.com/?client-customer---What-is-the-difference?&id=2050907 (15.01.2010).
 • Marshall G., red. [2004], Słownik socjologii i nauk społecznych PWN, Warszawa 2004.
 • Podgórecki A. [1996], Socjotechnics. Basic Problems and issues, [w:] „Social Engineering”, red. A. Podgórecki, J. Alexander i R. Shields. Carlton University Press.
 • Pogorzelska D. [2002], Pracownik skierowany na naukę a pracownik podejmujący naukę z własnej inicjatywy, ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002; LXiV,1: 79–85.
 • Reu H., Przybyła C. [1999], Projekt ISO 9001:2000. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa.
 • Skrzypek E. [1999], Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Spencer M. [1979], Foundations of Modern Sociology, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020 [2009], Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Szczepański J. [1976], Szkice o szkolnictwie wyższym, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Szczepański J. [1959], Zadania uniwersytetów w perspektywie planu 15-letniego. Życie Szkoły Wyższej, nr 16 (także w: Szczepański J. Odmiany czasu teraźniejszego. Książka i Wiedza, Warszawa 1971).
 • The American Heritage Dictionary of the English Language [1980]. red. W. Morris; Houghton Miffin Comp., Boston.
 • Van Vaught F. A. [1994], Towards a quality management approach for higher education. CRE-action, no 104 (A university policy for Europe), 1994, s. 79–97.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6ad3c56-71cf-4392-b9e6-ebfb97abc05d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.