PL EN


2017 | 1/39 | 11-28
Article title

Chrześcijaństwo a humanizm. Szanse i wyzwania w zsekularyzowanej kulturze

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Christianity and Humanism. Opportunity and Challenge within the Secularized Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Relacja między wiarą chrześcijańską a humanizmem jest silna i oryginalna, ale można ją dostrzec tylko wówczas, gdy przesłania chrześcijańskiego nie zawęża się do humanizmu. Przesłanie to bowiem wytworzyło humanizm, a nie odwrotnie. Aby uniknąć redukcji wiary do filantropii ogólnie pojmowanej, konieczne jest nie tylko dostrzeżenie wskazanego rozróżnienia, lecz również zrozumienie jego wielorakich konsekwencji. Wiara chrześcijańska w swojej istocie jest przede wszystkim spotkaniem z Jezusem Chrystusem i to nie tylko z egzystencjalnego punktu widzenia, lecz również jako szczególny rodzaj wiedzy zapośredniczonej przez osobowy kontakt z Nim jako Słowem Boga. Z tego powodu jest ona sprzymierzeńcem, a nie rywalem ludzkiej wolności.
EN
There is a strong and original relationship between Christian faith and Humanism, but it is necessary not to reduce the Christian education to Humanism. In fact, it was the Christian faith which gave birth to Humanism, not vice versa. It is necessary to put the distinction in order to avoid the reduction of the Christian education to the generic philanthropy. The Christian faith is, first of all, an encounter with Jesus, not only from the existential point of view, but also as a peculiar knowledge through Christ as God’s Word.
Year
Volume
Pages
11-28
Physical description
Contributors
author
 • Catholic University of the Sacred Heart of Milan
References
 • Arnobiusz. Adversus Nationes Libri VII. http://www.thelatinlibrary.com/arnobius/ arnobius2.shtml (dostęp: 23.09.2017).
 • Arystoteles. „Ekonomika”. W: Dzieła wszystkie, t. 6, 232–263. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 • Arystoteles. „Polityka”. W: Dzieła wszystkie, t. 6, 25–226. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 • Bacon, Franciszek. Novum organum. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.
 • Benedykt XVI. Caritas in Veritate. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Bequette, John P. Christian Humanism. Lanham: University Press of America, 2004.
 • Bradley, Keith. Slavery and Society at Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
 • Bransfield, John B. The Human Person according to John Paul II. Boston: Pauline, 2010.
 • Fisher, Nick R.E. Slavery in Classic Greece. London: Bristol Classical, 1998.
 • Francis. The Church of Mercy. London: Darton, Longman & Todd, 2014.
 • Franciszek. Homilia Ojca Świętego Franciszka, 14.03.2013. https://w2.vatican.va/ content/francesco/pl/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130314_ omelia-cardinali.html (dostęp: 6.07.2017).
 • Franciszek. Laudato Si’. W trosce o wspólny dom. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Franciszek. Lumen Fidei. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
 • Gilson, Etienne. Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. Warszawa: Pax, 1966.
 • Grzegorz z Nyssy. O stworzeniu człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.
 • Jaeger, Werner. Paideia: The Ideals of Greek Culture, vol. 1–3. Oxford: Oxford University Press, 1986.
 • Jan Paweł II. Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici. http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html (dostęp: 5.07.2017).
 • Jan Paweł II. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Homilia Ojca Świętego wygłoszona w Bazylice św. Piotra 12 III 2000. http://www.fjp2.com/pl/jan-pawel-ii/ biblioteka-online/homilie/2266-day-for-pardon (dostęp: 5.07.2017).
 • Monteskiusz. O duchu praw. Warszawa: Hachette, 2009.
 • Pieper, Josef. The Christian Idea of Man. South Bend ID: St. Augustine’s Press, 2011.
 • Platon. Kratylos. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
 • Platon. Państwo. Warszawa: Wydawnictwo AKME, 1990.
 • Popper, Karl. Logika odkrycia naukowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 • Ryszard od św. Wiktora. „Traktat o Trójcy Świętej”. Studia Antyczne i Mediewistyczne 5 (2007): 144–146.
 • Saracino, Michele. Christian Anthropology. Mahwah, NJ: Paulist Press, 2015.
 • Seneka. Listy moralne do Lucyliusza. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1961.
 • Sofokles. Antygona. Warszawa: Pruszyński i S-ka, 2004.
 • Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna, t. 25: Bóg–Człowiek Syn Maryi. London: „Veritas”, 1964.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6adc3c1-9c65-4535-8819-cac1d419a889
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.