PL EN


2013 | 35 | 52-63
Article title

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy

Authors
Content
Title variants
EN
Interactive media as a condition of the effectiveness of social communication
Conference
35
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w gospodarce opartej na wiedzy stoi wiele wyzwań. Globalizacja, gwałtowny rozwój technologiczny, informacyjny z jednej strony tworzą szanse dla przedsiębiorstw, natomiast z drugiej mogą stanowić ogromne zagrożenie. Nowa rzeczywistość społeczno-gospodar¬cza wymusza transformację tradycyjnych organizacji w tzw. organizacje oparte na wiedzy. To wiedza, specyficzne umiejętności i kompetencje dają możliwość efektywnego funkcjonowania organizacji we współczesnych warunkach gospodarczych. Organizacja wiedzy powinna charakteryzować się unikalnością i elastycznością. Warunki te mogą zostać spełnione dzięki posiadaniu płaskiej struktury organizacyjnej, odpowiedniej kultury organizacyjnej, ale przede wszystkim organizacja wiedzy powinna posiadać unikalne zasoby niematerialne. Poprzez zarządzanie zasobami niematerialnymi, a w szczególności zasobami wiedzy organizacja może budować swój potencjał konkurencyjny. Istotnym elementem tworzącym organizację opartą na wiedzy są pracownicy wiedzy. K.E. Sveiby wyróżnia cztery grupy kluczowych graczy organizacji wiedzy: profesjonalistów, menedżerów, personel pomocniczy oraz liderów. Organizacja wiedzy powinna głównie składać się z profesjonalistów, którzy generują wartość przedsiębiorstwa oraz z liderów, których jednym z zadań jest właściwe zarządzanie profesjonalistami. Pozostałe grupy pracowników powinny wspomagać pracę profesjonalistów i liderów. Natomiast według T. Stewarta za kluczowych pracowników uważa się tych, którzy są trudni do zastąpienia i generują wysoką wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. Praca pozostałych zatrudnionych w miarę możliwości powinna być automatyzowana, informatyzowana i przekształcana w taki sposób, by generowała jak największą ilość wiedzy i informacji wspomagającej tworzenie wartości przedsiębiorstwa. We współczesnych warunkach gospodarki opartej na wiedzy jedynie organizacja nakierowana na generowanie wartości dodanej poprzez wykorzystywanie wiedzy ma szansę na osiąganie sukcesów. Niniejszy artykuł stanowi wstępne badanie literaturowe będące podstawą do dalszych prac empirycznych.
EN
Globalization, technological changes, unrestricted flow of information contributed to arise the knowledge based economy. New economic conditions require from organizations to transform into a new type – the knowledge organization. This article in the first part presents conditions of the knowledge economy, then concentrates on the new type of organization, showing conceptions, characteristics and principles of the knowledge organization. The article also draws attention to the most important asset of the knowledge organization i.e. the knowledge workers.
Year
Issue
35
Pages
52-63
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński , kbeyer@univ.szczecin.pl
References
 • Andriessen D., Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method of the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 • Brooking A., Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise, CENGAGE Learning EMEA, Hampshire 2010.
 • Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Drucker P.F., Nadchodzi nowa organizacja [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami
 • w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Nonaka I., Organizacja oparta na wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
 • Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Doubleday, New York 1999.
 • Sveiby K.E., The New Organizational Wealth, Berrett-Koehle Publishers, San Francisco 1997.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6b05e9b-bb23-47a6-904f-3b9b72673578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.