PL EN


1962 | 1 | 34-59
Article title

Badania technik malowideł ściennych z XIV i XV wieku na terenie Małopolski historycznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
1
Pages
34-59
Physical description
Dates
published
1962
Contributors
author
References
  • E. B e r g e r , Beiträge zur Entwicklungs geschichte der Maltechnik V, München 1903;
  • Cennino С e n n i n i, Rzecz o malar s twie (tłum. Samuel Tyszkiewicz), Wrocław 1955;
  • A. E i b n e r, Entwicklung und Werkstoffe der Wandmalerei vomn Altertum bis zur Neuzeit, München 1926;
  • J. H o p l i ń s k i , Farby i spoiwa malarskie, Wrocław—Kraków 1959;
  • J. H o p l i ń s k i , Technologia malarska, Techniki malarskie, Kraków 1934;
  • A. K r z e m i e ń , Materiałoznawstwo two r z yw a r ty stycznych i ich konserwacja, Warszawa 1956;
  • E. R ä h l m a n n , Uber die Maltechnik der Alten, Leipzig 1910;
  • T e o f i l , O sztukach rozmaitych ksiąg troje (tłum. T. Żebrowski), Kraków 1880;
  • A. B. W i n n e r , Materiały i tiechnika monumentalnodiekoratiwnoj żiwopisi, Moskwa 1953;
  • W. Ż e n c z y k o w s k i , Budownictwo ogólne I, Warszawa 1956.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6b0b6b3-5eab-4a95-809c-04c78e78d48d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.