Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2 | 227-240

Article title

Kilka uwag na temat tłumaczenia wtórnych tekstów wspólnotowych

Authors

Title variants

EN
A few remarks on translation of the European Communities' derivative texts

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In this article ‘text' is considered to be the basic unit of translation which can be observed empirically. In the context of the European Communities (EC), the Author also elaborates on the most important issues of ‘the languages for special purposes concerning European integration and the European Union (EU)' (according to F. Grucza). The translation of ‘derivative texts' is regarded as the translation of EC texts based on texts of primary and secondary Community Law. The Author underlines that the translator of the EC's derivative texts is very limited in their creativity and is bound to be most careful when rendering standardized/restricted parts of such texts. Their aim is to ensure harmonization of a text translated and concordance of the parallel texts. The translator of EC's derivative text also needs to be acquainted with special style guides concerning the translation of EC texts and with standards of the Polish language, as well as they are expected to use reference material and terminology databases provided on the Internet. In addition, the Author describes the institutional system of the EU and the EC as well as gives examples of approved and unacceptable translations into Polish of specific words/phrases in given EC texts.

Year

Issue

2

Pages

227-240

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • BUSSE, D. (1992) Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesellschaftlichen Institution, Tübingen.
 • CHOLAWO-SOSNOWSKA, K., KARBOWSKA K., WNUKOWSKA A. (2004) Unia Europejska. Słownik terminów i pojęć, Warszawa. Co brzmi w trzcinie? Nr 1 (2004). Co brzmi w trzcinie? Nr 2 (2004). Co brzmi w trzcinie? Nr 3 (2006). Co brzmi w trzcinie? Nr 4 (2007). Co brzmi w trzcinie? Nr 5 (2008).
 • GRUCZA, F. (1983) Zagadnienia lingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa.
 • GRUCZA, F. (1994) O językach specjalistycznych (= technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych języków ludzkich, w: Grucza F., Kozłowska Z. (red.) Języki specjalistyczne (materiały z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum ILS UW, Warszawa 9–11 stycznia 1992 r.), Warszawa, s. 7–27.
 • GRUCZA, F. (1996) Kilka uwag o lingwistycznych zainteresowaniach komunikacją interkulturowa, w: Grucza F., Chomicz-Jung K. (red.) Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur (materiały z XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW i Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Warszawa-Bemowo 17–19 lutego 1994 r.), Warszawa, s. 7–31.
 • GRUCZA, F. (2002) Język (narodowy) – tożsamość (narodowa) – integracja (europejska), w: Jeleń E., Rauen M., Świątek M., Winiarska J. (red.) Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej – trendy w procesie integracji europejskiej (referaty z konferencji Kraków 11–13 października 2001), Kraków, s. 25–49.
 • GRUCZA, F. (2002) Języki specjalistyczne – indykatory i/lub determinanty rozwoju cywilizacyjnego, w: Lewandowski J. (red.) Języki Specjalistyczne 2. Problemy Technolingwistyki, Warszawa, s. 9–26.
 • GRUCZA, F. (2003) Mehrsprachigkeit In Mitteleuropa und der Europäischen Union – Traditionen – Gefahren – Ausblicke, w: Besters-Dilger J., de CIllia R., Krumm H.-J., Kindler-Schjerve R. (red.) Mehrsprachigkeit In der erweiterten Europäischen Union, Klagefurt, s. 15–27.
 • GRUCZA, F. (2004) O językach dotyczących europejskiej integracji i Unii Europejskiej i potrzebie ukonstytuowania ogólnej lingwistyki języków specjalistycznych, w: Lewandowski J. (red.) Języki Specjalistyczne 4. Leksykografia terminologiczna – teoria i praktyka, Warszawa, s. 9–51.
 • GRUCZA, S. (2008a) Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa.
 • GRUCZA, S. (2004) Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa.
 • GRUCZA, S. (2008b) Lingwistyka tekstu a analiza dialogu – w sprawie nieporozumień wokół ich przedmiotowej dyferencjacji, w: „Przegląd Glottodydaktyczny” 24/2008, s. 7–18.
 • HIX, S. (2005) The Political System of the European Union, Hampshire and New York. JOPEK-BOSIACKA, A. (2006) Przekład prawny i sądowy, Warszawa.
 • KIELAR, B. (1977) Language of the Law in the Aspect of Translation, Warszawa.
 • KJÆR, A. L. (1999) Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Recht bei der Übersetzung von Rechtstexten der Europäischen Union, w: Sandrini P. (red.) Übersetzen von Rechtstexten. Fach- kommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache, Tübingen, s. 63–79.
 • MARKOWSKI, A. (2005) Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
 • MARKOWSKI, A. (2007) Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa.
 • MCCORMICK, J. (2005) Understanding the European Union. A Concise Introduction, Hampshire and New York.
 • PIEŃKOS, J. (1999) Podstawy Juryslingwistyki, Warszawa. ŠARČEVIĆ, S. (1997) New Approach to Legal Translation, The Hague.
 • Szkolenie pt.: Wstęp do prawa wspólnotowego – błąd w tłumaczeniu może być kłopotliwy z Piotrem Bogdanowiczem, 04.07.2009 r.
 • WIESIOŁEK, W. (2005) Kilka uwag o tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z zakresu prawa (w tym prawa europejskiego), w: Lewandowski J., Kornacka M. (red.) Języki Specjalistyczne 5. Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, Warszawa, s. 70–78.
 • WRÓBLEWSKI, B. (1948) Język prawny i prawniczy, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f6b27762-d57f-46d0-bd64-85389b1c5b7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.