PL EN


2017 | 1 | 73-86
Article title

Integration policy towards the contemporary challenges of migration: an example of Frankfurt (Oder)

Content
Title variants
PL
Polityka integracyjna wobec współczesnych wyzwań migracyjnych na przykładzie Frankfurtu nad Odrą
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the most important tasks ahead of contemporary Europe is the introduction of an effective integration policy towards the newly arrived immigrants. Germany is one of the main receiving countries of refugees up to now. In the context of social integration Esser (2006) analyzes four types of possible interactions between the host society and immigrants (multiple inclusion, assimilation, segmentation and marginalization), assuming that assimilation (in the structural, cultural, social and emotional dimension of integration) is the most probable and effective way to social inclusion. The paper aims to analyze the emigrational policy towards the newly arrived migrants in Frankfurt (Oder). Due to its eastern border location Frankfurt (Oder) seems to be a town of a dual nature, where different attitudes towards foreigners clash more intensely than in the interior. On the one hand, it is a town of a highly outlying location (from the Western German’s point of view), where some of its inhabitants still resent foreigners and Nazi-movements are still an element of its social and political landscape. On the other hand, through its direct location on the German-Polish border and the proximity of Berlin, it is a multicultural metropolis, where many of the inhabitants seem to recognize the advantages of living in a multiethnic society built on the respect for cultural, linguistic and religious differences.
PL
Jednym z istotniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa jest wdrożenie efektywnej polityki integracyjnej wobec nowo przybyłych imigrantów. Republika Federalna Niemiec jest jednym z głównych państw docelowych dla obecnej fali uchodźców wędrujących przez Europę. Esser (2006) analizuje w kontekście integracji społecznej cztery możliwe typy interakcji zachodzących między społeczeństwem migracyjnym a społeczeństwem przyjmującym (wielokrotną inkluzję, asymilację, segmentację oraz marginalizację), uważając za najbardziej efektywną drogę – asymilację (obejmującą cztery obszary: integrację strukturalną, kulturową, społeczną oraz identyfikacyjną). Niniejszy referat stawia sobie za cel analizę polityki integracyjnej realizowanej wobec nowo przybyłych imigrantów we Frankfurcie nad Odrą. Frankfurt zdaje się być miastem o dualnej naturze, w którym ścierają się różne postawy wobec obcokrajowców. Z jednej strony jest to miasto peryferyjne (z punktu widzenia Niemiec zachodnich), w którym wielu mieszkańców posiada nadal resentymenty względem obcych, a ruchy nacjonalistyczne są wciąż widocznym elementem politycznego i społecznego krajobrazu. Z drugiej strony, z uwagi na, bliskość położenia tak dużej i multikulturowej metropolii, jaką jest Berlin, Frankfurt zdaje dostrzegać zalety otwartości na kulturową, religijną oraz językową inność. W niniejszym referacie omówiona zostanie zarówno koncepcja integracji, jak również kompleksowy program działań, w zakresie integracji strukturalnej oraz kulturowej (ze szczególnym uwzględnieniem polityki językowej), wdrażany wobec imigrantów oraz uchodźców przez frankfurcką administrację publiczną.
Contributors
 • Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM Poznań
References
 • Barkan, E. (1994). A Model of Assimilation in a Multiethnic Society: The American Experience“. In: Dippel, H. (Ed.) Zuwanderung: Bedrohung oder Bereicherung? Beiträge zur Immigration und Integration in ausgewählten Ländern Westeuropas und Nordamerikas (pp. 85–100). Münster/Hamburg: LIT.
 • Beger, K.-U. (2000). Migration und Integration. Eine Einführung in das Migrationsgeschehen und die Integration der Zugewanderten in Deutschland. Opladen: Leske + Budrich.
 • Bericht zu aktuellen Daten, Fakten und Entwicklungen zu Migration und Integration im Land Brandenburg, Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familien, Land
 • Brandenburg 2016, http://www.masgf.brandenburg.de/media_fast/4055/bericht_migration_31052016.pdf, last access February 14, 2017.
 • Esser, H. (2006). Sprache und Integration. Die sozialen Bedingungen und Folgen des Spracherwerbs von Migranten. Frankfurt a.M./New York: Campus.
 • Esser, H. (2006a). Migration, Sprache und Integration. AKI Forschungsbilanz 4. Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI) Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) www.bagkjs.de/media/raw/AKI_Forschungsbilanz_4_Sprache.pdf
 • Esser, H. (2009). Pluralisierung oder Assimilation? Effekte der multiplen Inklusion auf die Integration von Migranten. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 38, Heft 5, Oktober 2009 (pp. 358–378). Stuttgart: Lucius und Lucius.
 • Han, P. (2006). Theorien zur internationalen Migration. Ausgewählte interdisziplinäre Migrationstheorien und deren zentralen Aussagen. Stuttgart: Lucius & Lucius.
 • Heckmann, F. (2006). Integration and Integration Policies. Imiscoe Network Feasibility Study. Bamberg: European forum for migration studies (efms).
 • Integration in Frankfurt (Oder), https://www.frankfurt-oder.de/Schnellnavigation/Startseite/ Integration-in-Frankfurt-Oder-.php?object=tx%7c2616.14&ModID=7&FID=2616.41.1&NavID=2616.8, last access October 22, 2016 and February 15, 2017.
 • Jańczak, B.A. (2009). Imigranci w Republice Federalnej Niemiec – analiza integracji w obszarze strukturalnym. In: Andruszkiewicz, I. & Babiak, J. (Eds.). Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy (pp. 133–145). Poznań, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
 • Jańczak, B.A. (2016). Integracja kulturowa polsko-niemieckiego borderscape’u na przykładzie dwumiasta „Słubfurt”: jedność czy różnorodność. In: Szerląg, A. (Ed.): Multicultural Studies Vol. 1, 1/2016. Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji (pp. 103–114).
 • Park, R.E. & Burgess E.W. (1921/1969). Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
 • Tagesschau. de: Flüchtlingszahlen 2016: 280.000 Schutzsuchende in Deutschland, Stand: 11.01.2017, https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlingszahlen-129.html, last access February 1, 2017.
 • UNHCR (The UN Refugee Agency): http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php, last access February 1, 2017.
 • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG): https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/BJNR107410993. html, last access February 17, 2017.
 • Asylgesetz (AsylG): https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR111260992.html, last access February 14, 2017.
 • Grundgesetz (GG): https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html, last access February 14, 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6b6195d-85fc-43ff-bca5-8ae93bda479c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.