PL EN


2017 | 1 | 74-81
Article title

Współpraca organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych

Authors
Content
Title variants
EN
Cooperation of non-governmental organizations for social integration of persons with disabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie współpracy organizacji pozarządowych jako instrumentu wpływu na politykę społeczną o zasięgu światowym, struktury Unii Europejskiej i rządy poszczególnych państw celem kształtowania polityk służących realizacji praw osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano przykłady konsorcjum różnego szczebla zrzeszających organizacje pozarządowe, a także ich cele i formy działania. Stwierdzono, że lobbying wykorzystujący współpracę wielu organizacji jest ważnym instrumentem wywierania wpływu na postanowienia polityki światowej, Unii Europejskiej i krajowej dotyczącej kwestii integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Year
Issue
1
Pages
74-81
Physical description
Contributors
  • Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
References
  • Srokosz J. (2007). Grupy nacisku i zjawisko lobbingu we współczesnych państwach. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Wrocław: Wydawnictwo UW.
  • Tarnawska K. (2006). Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1, z. 8. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6b872f5-7538-4406-bb38-d00185c12afe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.