PL EN


Journal
2013 | 93 | 5 | 387-404
Article title

Nominacja osobowa wskazująca płeć męską w leksyce XVI-wiecznej (na przykładzie rzeczowników „mężczyzna” i „mąż”)

Title variants
EN
Personal denomination indicating the male sex in sixteenth century Polish lexis illustrated with an examples of the nouns "mężczyzna" and "mąż"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano opis pola znaczeniowego rzeczowników „mąż” i „mężczyzna” w XVI-wiecznej polszczyźnie. Na podstawie bogatego materiału tekstowego autorka przedstawia, jak oba wyrazy funkcjonowały w ówczesnym języku, a następnie zestawia swoje wnioski ze stanem współczesnym, co pozwala dostrzec istotne zmiany w ich znaczeniu, zakresach użyć, nacechowaniu, uwarunkowaniach składniowych, produktywności, paradygmacie. Dopełnieniu analizy służy przegląd derywatów utworzonych od obu apelatywów.
EN
The paper discusses the lexical meaning of the nouns "mąż" and "mężczyzna" in 16th century Polish language. The author refers to a variety of texts to show how both words were used in the language and how they are understood today, owing to which it is possible to notice essential changes in the meaning, scope of usage, markedness, syntax, productive word formation, and paradigm of both words. The analysis also contains a review of the derivatives of both appellatives.
Journal
Year
Volume
93
Issue
5
Pages
387-404
Physical description
Contributors
  • Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Pracownia Słownika polszczyzny XVI wieku, Toruń
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6c1176c-2269-40dc-b7e9-9b83c2e1c43d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.