PL EN


2016 | 7 | 2 | 56-61
Article title

Zarządzanie zmianą jako warunek konieczny prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych

Content
Title variants
EN
Change management as indispensable proper functioning of educational
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę procesu wprowadzania zmian w placówkach oświatowych oraz rolę, jaką pełnią prekursorzy zmian. Wskazano również przyczyny ograniczeń zarządzania zmianą oraz wyjaśniono, na czym polega efektywna komunikacja.
EN
In the article it has been presented what is the essence of change management in the educational institutions and what is the role of change leadership. On top of that it has been indicated what can limit change process and how to communicate in most effective manner.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
56-61
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bedeian A. (2001), Management Laureates a Collection of Autobiographical Essays, Luizjana.
 • Bednarski A. (1998), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń.
 • Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa.
 • Grzybowska K. (2010), Reorganizacja przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianą organizacyjną,Poznań.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa.
 • Kożuch B. (1999), Wstęp do teorii zarządzania, Warszawa.
 • Masłyk-Musiał E. (1996), Zarządzanie zmianami w firmie, Warszawa.
 • Masłyk-Musiał E. (2006), Potencjał młodości i organizacji w ruchu, „Organizacja i Kierowanie” nr 1.
 • Mrówka R. (2001), Mrówka R., Warszawa.
 • Penc J. (1999), Zmiany i innowacje, Warszawa.
 • Szczupaczyński J. (2004), Edukacja a zarządzanie, Pułtusk.
 • Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6c17da9-60f1-4ae2-9b9b-0b47042da2b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.