PL EN


2018 | 24 | 45-56
Article title

Powojenna zachodnia granica Polski wg Biura Prac Politycznych z października 1940 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Post-war western Polish border according to the design of the Political Works Office of October 1940
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Biuro Prac Politycznych, instytucja powołana przez władze emigracyjnego Rządu Polskiego przebywającego w Londynie przygotowało w październiku 1940 roku opracowanie, w którym przedstawiono roszczenia terytorialne Polski wobec Niemiec i przebieg nowej, przewidywanej powojennej granicy polsko-niemieckiej. To mało znane opracowanie zostało w artykule przypomniane i poddane dokładnej analizie i ocenie geopolitycznej i geostrategicznej
EN
The Political Works Office, an institution established by the Polish Government-in-exile in London, prepared in October 1940 a study in which Poland's territorial claims on Germany and the course of the new post-war Polish-German border were overworked. This little-known study was reminded in the art
Year
Volume
24
Pages
45-56
Physical description
Contributors
 • Polska Akademia Nauk
References
 • Ambrożek, M., 2018, Geopolityczne i polityczne przesłanki „Polskiej Idei Imperialnej”, Przegląd Geopolityczny, 23, s. 39-54.
 • Battek, W. J., Battek-Szczepankiewicz, J., 2002, Słownik nazewnictwa krajoznawczego. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Wydawnictwo SILEZJA s.c., Wrocław.
 • Domke, R., 2010, Położenie geopolityczne Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 oraz 1989-2009. Próba porównania, Przegląd Geopolityczny, 2, s. 143-152.
 • Eberhardt, P., 2013, Linia Odry i Nysy Łużyckiej jako zachodnia granica Polski. Postulaty i urzeczywistnienie, [w:] Studia nad geopolityką XX wieku, red: P. Eberhardt, Prace Geograficzne nr 242, s. 265 -304, Instytut Geografii i P.Z. PAN, Warszawa.
 • Gluck, L., 1971, Od Ziem Postulowanych do Ziem Odzyskanych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Hartenstein, M. A., 2006, Die Geschichte der Oder–Neisse Linie, Olzog Verlag, Műnchen.
 • Kokot, J., 1957, Logika Poczdamu, Wydawnictwo Śląskie, Katowice.
 • Labuda, G., 1974, Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Mroczko, M., 1986, Polska myśl zachodnia 1918–1939, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Pasierb, B., 1990, Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Skubiszewski, K., 1975, Zachodnia granica Polski w świetle traktatów, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Wiewióra, B., 1958, Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej w polityce Zachodu, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Wrzesiński, W., 1993, O przyszłość państwową Królewca w latach II wojny światowej, [w:] Królewiec a Polska, red: M. Biskup, W, Wrzesiński, Rozprawy i
 • Materiały nr 135, s. 157–181, Wydawnictwo Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn.
 • W stronę Odry i Bałtyku, 1990, Wybór źródeł (1795–1950), Tom III, O Odrę, Nysę Łużycką i Bałtyk (1939–1944), Wydawnictwo VOLUMEN, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6c6f250-dc9d-46ab-ab08-cd696ceee657
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.