PL EN


2016 | 30 | 73-80
Article title

Krakowianie o wiejskich korzeniach. Podzielona tożsamość

Authors
Content
Title variants
EN
Cracow inhabitants of rural origin. Divided identity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba opisu kształtowania się tzw. podzielonej tożsamości kulturowej w środowisku wykształconych krakowian wywodzących się ze wsi i nie odcinających się od swych wiejskich korzeni. Definiuję ją jako identyfikację jednostki z dwoma różnymi obszarami języka i kultury na skutek zmiany stałego miejsca zamieszkania. Po latach spędzonych w mieście i kryzysie tożsamości ludowej krakowianie o chłopskim rodowodzie stopniowo zaczynają dostrzegać wartość swego pochodzenia, mimo że bardziej już utożsamiają się z miejskim typem kultury. „Podzielona tożsamość” „nowej” inteligencji krakowskiej to zatem poczucie związku z dwiema kulturami: nabytą — inteligencką, ogólnopolską oraz rodzimą — ludową.
EN
The subject of this article is the attempt to describe the way so-called divided cultural identity was shaped among educated Cracow inhabitants who originate from villages and do not repudiate their rural roots. I define the identity as a person’s identification with two different areas of language and culture, resulting from changing the place of permanent residence. After years of living in the city and the crisis of rural identity, Cracow inhabitants of rural origin start to appreciate the value of their roots although they already identify themselves more with the culture of the city. Thus, “divided identity” of the “new” Cracow intelligentsia is the sense of belonging to two cultures: the acquired one — all-Polish, characteristic of intelligentsia, and the native one — rural.
Year
Issue
30
Pages
73-80
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
  • Chlebda W. 2002: Polak przed mentalną mapą świata, Etnolingwistyka 14, 9–26.
  • Cygal - Krupa Z. 2011: Nie depczcie przeszłości ołtarzy, Dziennik Polski 8 VII, D.
  • Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z. 1994: Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków: Wydawnictwo Platan.
  • Grabka B., Kucharzyk R. 2007: Dialekty i ich status w polskiej kulturze, [w:] Cygan S. (red.): W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 55–70.
  • Kurek H. 2008: Polszczyzna mówiona inteligencji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Miodunka W. 1990: Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, Język jako wartość podstawowa kultury, [w:] MiodunkaW. (red.): Język polski w świecie, Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 35–43.
  • Niewiara A. 2010: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Rak M. 2015: Kulturemy podhalańskie, Kraków: Księgarnia Akademicka.
  • Żarski W. 2008: Tożsamość kulinarna jako wykładnik odrębności kulturowej, [w:] Masojć I., Naruniec R. (red.): Tożsamość na styku kultur, Wilno: Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, 80–92.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6c7fc68-d70e-4408-972a-2ef32167a76d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.