PL EN


Journal
2018 | 2(54) | 3-14
Article title

Sztuka patrzenia i rysowania

Content
Title variants
EN
The art of observation and drawing
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule opisano związki między umiejętnością aktywnej percepcji przestrzeni a rysunkiem odręcznym, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w rozwijaniu umiejętności twórczych architektów. Wyróżniono cztery kategorie widzenia i odpowiadające im sposoby plastycznego zapisu. Wszystkie one zostały omówione na podstawie przykładów rysunków W. Weissa, Z. Herberta, współczesnych architektów (m.in. T. Głowackiego) oraz prac studenckich. Zwrócono uwagę na pewne odrębności i jednocześnie uzupełnianie się tych kategorii w ostatecznym kształtowaniu aktywnej, twórczej postawy percepcji przestrzeni, nazwanej aktywnie otwartym okiem.
EN
This article describes the relationship between active perception of space and hand­drawing, with particular emphasis on their role in developing creative skills of architects. There are four categories of vision and their respective modes of artistic record. All of them are described on the basis of examples of W. Weiss, Z. Herbert, contemporary architects (including T. Głowacki) and student work. Attention was drawn to certain distinctness and at the same time complementing these attitudes in the final shaping of the active, creative attitude of perception of space, called Active Eye.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
3-14
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • Pallasmaa J., Myśląca dłoń. Egzystencja i ucieleśniona mądrość w architekturze, Instytut Architektury, Kraków 2015.
 • Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.
 • Arnheim R., Myślenie wzrokowe, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
 • Serenissima Wojciecha Weissa, Z. Weiss­Nowina Konopka (red.), Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa, Kraków 2011.
 • Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, cz. 1 i 2, J.M. Ruszar (red.), Gaudium, Lublin 2006.
 • Herbert. Znaki na papierze. Utwory literackie, rysunki i szkice, J. Kułakowska­Lis (red.), Bosz, Olszanica 2008.
 • Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, J.M. Ruszar (red.), Gaudium, Lublin 2006.
 • Żuchowski T.J., Ukryta w oku cząstka dotyku. Rysunki Zbigniewa Herberta, [w:] J.M. Ruszar (red.), Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, cz. 1 i 2, Gaudium, Lublin 2006, 15–41.
 • Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997.
 • Buzan T., Buzan B., Mapy twoich myśli, Aha!, Łódź 2014.
 • Serrazanetti F., Schubert M., La mano dell’architetto, Moleskine, Milano 2009.
 • Zamora Mola F., The sketch book, LOFT Publications, Barcelona 2010.
 • Maluga L., Autonomiczne rysunki architektoniczne, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2006.
 • Calvino I., Niewidzialne miasta, Collegium Columbinum, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6cc6184-dfad-42c4-85f7-0bb699cb508a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.