PL EN


2013 | 4(38) | 103-115
Article title

Rynek kart płatniczych w Polsce

Content
Title variants
EN
Market for Debit Cards in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano polski rynek kart płatniczych. Głównym celem było zdefiniowanie i sklasyfikowanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych, które są obecne na polskim i światowym rynku usług bankowych. W przeprowadzonym studium literaturowym wskazano cechy i funkcje kart, a także zbadano aktualną sytuację panującą na rynku. Wskazano czynniki determinujące rozwój płatności bezgotówkowych oraz kierunki przyszłych zmian.
EN
In his article, the author characterised the Polish market for debit cards. The main objective was to define and classify non-cash payment instruments that are present in the Polish and global markets for banking services. In the carried out literature study, he indicated the card features and functions as well as examined the current situation prevailing in the market. He also indicated the factors determining development of non-cash payments as well as the directions of future developments.
Year
Issue
Pages
103-115
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
References
 • Borcuch A. (2011), Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Chmielarz W. (1999), Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa.
 • Gospodarowicz A. (2005), Bankowość elektroniczna, PWE, Warszawa.
 • Grzyb R. (2011), Nowa karta – większe bezpieczeństwo,„Poradnik Bankowy”, nr 4(72).
 • Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2012 r., Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_02_2012.pdf [dostęp: 01.04.2013].
 • Karta płatnicza z ekranem i klawiaturą – Visa CodeSure, Wirtualna Polska, http://www.tech.wp.pl/kat,1009785,title,Karta-platnicza-z-ekranem-i-klawiatura-VisaCodeSure,wid,12341432,wiadomosc.html?ticaid=lafa4 [dostęp: 01.04.2013].
 • Korenik D. (2006), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Liczba wyemitowanych kart płatniczych w latach 1998-2012, Narodowy Bank Polski, http://nbp.pl/systemplatniczy/karty/karty_emisja.xls [dostęp: 29.03.2013].
 • Masiota J. (2003), Elektroniczne instrumenty płatnicze, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Poznań.
 • Świecka B. (2004), Bankowość elektroniczna,CeDeWu, Warszawa.
 • Świecka B. (2008), Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.
 • Uryniuk J. (2013), Niższe rachunki za obsługę kart, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 2 (3392).
 • Uryniuk J. (2011), W Polsce najdrożej w całej Unii, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 243 (3129).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe, art. 4, pkt. 4. (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
 • Wojciechowska-Filipek S. (2010), Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6d1a706-274b-4fe2-82e5-4098068bc143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.