Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 191-195

Article title

WSPÓLNE KORZENIE TROSKI O STWORZENIE ORAZ ETYKI RODZINNEJ

Title variants

EN
COMMON ROOTING, CARE FOR CREATION AND FAMILY ETHICS

Languages of publication

PL

Abstracts

Tekst jest częścią wykładu sympozjalnego, pt. Wspólne korzenie etyki ekologicznej i rodzinnej, wygłoszonego na 2. Międzynarodowym Sympozjum Familiologicznym pt. „Biznes rodzinny w kontekście integracji nauk humanistycznych, ekonomii i gospodarki” (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 11-12 czerwca 2018 r.). Poprzedza go wprowadzenie autorstwa Katarzyny Parzych-Blakiewicz
EN
The text is a part of a symposium lecture, delivered at the 2nd International Familology Symposium "Family business in the context of integration of the humanities, economics and economy" (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 11-12 June 2018). It is preceded by an introduction by Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Keywords

PL
EN

Year

Volume

20

Pages

191-195

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Pontificia Università Antonianum
translator
  • Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

  • Benedykt XVI, 2009, Encyklika „Caritas in Veritate” (29 VI 2009), Kraków 2009.
  • Coda Piero, 2008, Sul luogo della Trinità: rileggendo il “De Trinitate” di Agostino, Città Nuova, Roma.
  • Franciszek, 2015, Encyklika „Laudato Si’’ (25 V 2015), Kraków 2015.
  • Gnada Aristide, 2017, Gift as a Principle of Moral Action, w: Robert C. Koerdel, Vimal Tiriminna (red.), Contemplating the Future of Moral Theology: Essays on Honour of Brian V. Johnstone, C.Ss.R., Pickwick Publications, Eugene (Oregon) 2017, s. 55-70.
  • Jan Paweł II, 1994, List do rodzin „Gratissimam sane” (2 II 1994), w: Opoka.org.pl [online], dostęp: 28.06.2019, <https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html>.
  • Ryan Robert, 2017, Pope Francis, Theology of the Body, Ecology, and Encounter, Journal of Moral Theology, t. 6, Numer specjalny 1, s. 56-73.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f6d60cd4-0cf1-4985-9661-7fb9511f390e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.