PL EN


2014 | 24 | 143-158
Article title

Powojenne dzieje parafii w Kamieniu Pomorskim Zarys problemu

Content
Title variants
EN
The post-war history of the parish in Kamień Pomorski. Outline of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powojenne dzieje parafii w Kamieniu Pomorskim są równie interesujące, jak i cała kościelna historia tych ziem. Parafia kamieńska powstała już przed wojną w 1925 r. (obecnie istnieją dwie parafie, chociaż druga pw. św. Ojca Pio Pietrelciny tylko nominalnie). Z pewnością obecność tutaj przez prawie 350 lata stolicy biskupiej (1188-1545) wywarło bardzo widoczne przełożenie na współczesne oblicze tejże parafii. Obok dobrze rozwiniętych struktur parafialnych i prężnie działającego duszpasterstwa w jej przestrzeń wpisuje działalność ponadparafialną w postaci m.in.: kapituły kolegiackiej, sanktuarium pańskiego, Domu Księży Emerytów, festiwalu organowo-kameralnego, jak też wizyt znamienitych gości m.in. prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, i uroczystości o charakterze diecezjalnym – Millennium Chrztu Polski.
EN
The post-war history of the parish in Kamien Pomorski is as interesting as the whole church history of these lands. Parish Kamieńska was before the war in 1925. (currently there are two parishes, although the second church St. Padre Pio da Pietrelciny only nominally). Certainly being here for almost 350 years episcopal (1188-1545) had a very noticeable impact on the contemporary face of that parish. Next to the well-developed structures and vibrant parish pastoral ministry there are other additional activities : collegiate chapter, the sanctuary of the Lord, the House of Retired Priests, chamber organ festival, as well as visits of distinguished guests including Polish Primate Cardinal Stefan Wyszynski, and ceremonies of a diocesan - Millennium of the Baptism of Poland.
Year
Issue
24
Pages
143-158
Physical description
Contributors
 • Proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie
References
 • Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze: Kancelaria, nr 2881, Sacrum Poloniae Millenium in Kamin Pomorski 1.07.1967, album; D.A. Rymar, Gorzów Wielkopolski,
 • Archiwum Domu Generalnego w Krakowie: M. J. Sławińska, Kronika Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, 9 XI 1958–21 XII 1969, Kraków-Prądnik Biały, brw.
 • Archiwum Parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim: Kronika parafii, t. 1, lata 1961-1998.
 • Archiwum prywatne ks. Tadeusza Łapyra: Dzieje parafii świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim w latach 1945-1998, Poznań 2001 (praca magisterska)
 • Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, Gorzów Wlkp. 1946.
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 1993.
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 1995.
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 2002.
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 2007.
 • Schematyzm Diecezji Gorzowskiej, Gorzów Wlkp. 1959.
 • Schematyzm Diecezji Gorzowskiej, Gorzów Wlkp. 1969.
 • Schematyzm Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 1973.
 • Schematyzm Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 1984.
 • Schematyzm Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 1987.
 • Bończa-Bystrzycki L., Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim (1871-1945), Koszalin 1995.
 • Kalinowski M., Osadnictwo w powiecie kamieńskim, „Rocznik Kamieński” 1 (1966), s. 68.
 • Kostynowicz R., Kościoły archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, t. I, Szczecin 2000.
 • Kostynowicz R., Obchody Milenijne w parafii Kamień Pomorski – 1.VII.1967 r., „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” (1968) 12, s. 287.
 • Kostynowicz R., W cieniu trzech katedr, Szczecin 1999, s. 11-77.
 • Nowi kanonicy i nowa kapituła, „KnOiB-Niedziala” (2008), 39, s. II.
 • Nowi kanonicy, „KnOiB-Niedziela” (2014) 51-52, s. V.
 • Skibiński S., Katedra w Kamieniu Pomorskim, Poznań 2002.
 • Statuty kapituły kamieńskiej, „Prezbiterium” (1979) nr 11, s. 324-327.
 • Wejman G. i Rasmus A., Pomorskie „Pro memoria”, „KnOiB-Szczecin” (2002), 17, s. IV.
 • Wejman G., Kamień Pomorski – miasto zabytków, Wrocław 2004.
 • Wejman G., Nowe sanktuarium, „KnOiB-Niedziala” (2010), 39, s. I i III.
 • Wejman G., Sanktuarium Krzyża Świętego w Kamieniu Pomorskim, „KnOiB-Niedziela” (1998), 38, s. IV.
 • Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, (1946) 6, s. 27; (1947) 5, s. 335, (1949) 9-10, s. 320, (1950) 1-2, s. 30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6d89c05-ccdd-40af-bb5f-af90243fa10e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.