PL EN


2014 | 4. Rozważania o kulturze politycznej. Marcin Kotras, Ewa Migaczewska (red.) | 36-47
Article title

Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego

Authors
Content
Title variants
EN
City Movements As a New Form of Social Involvement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ruchy miejskie od kilku lat nadają ton społecznym dyskusjom i tworzą nową formę zaangażowania społecznego. Ich obecność każe nam inaczej patrzeć na rolę III sektora oraz kategorię społeczeństwa obywatelskiego. Ruchy miejskie odegrały również istotną rolę w wyborach samorządowych w 2014 r. Istotnym pytaniem pozostaje ich przyszła tożsamość i forma aktywności.
EN
Over the last year, urban movements have been a driving force behind the form of the discussion on social issues and community involvement. Their presence makes us perceive the role of the third sector and the category of civic society in a different way Social movements played a very significant role in the last local election of 2014. The question is whether their identity and the form of activity remains unchanged.
Contributors
author
 • Zakład Socjologii Ogólnej, Uniwersytet Warszawski
References
 • Bendyk, E. (2014), Edwin Bendyk, Ruchy miejskie biorą władzę?. Pobrane z: http://portretymiast.blog.polityka.pl/2014/07/08/ ruchy-miejskie-biora-wladze/
 • Dąmbska, A. (2014), Zabawa w miasto, Res Publica Nowa. Pobrane z: http://publica.pl/teksty/zabawa-w-miasto-46470.html
 • Erbel, J. (2014a), Czego nie widać z perspektywy III sektora?, Animacja Życia Publicznego, nr 1 (18) 2014, 19–21.
 • Erbel, J. (2014b), Ruchy miejskie nie chcą być konserwą 2.0. Pobrane z: http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20141211/ erbel-nastepny-ruch-ruchow-kongres-w-slupsku
 • Gerwin, M. (2014), Strzeż się miejskich aktywistów!. Pobrane z: http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20140819/ gerwin-strzez-sie-miejskich-aktywistow
 • Gerwin, M. (2015), Ruchy miejskie powinny spojrzeć na przykład Podemos. Pobrane z: http://www. krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20150103/ gerwin-ruchy-miejskie-powinny-spojrzec-na-przyklad-podemos
 • Herbst, K. Żakowska, M. (2013). Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej. Rekomendacje dla polityk publicznych. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Kongres Ruchów Miejskich (KRMa), I Kongres Ruchów Miejskich. Pobrane z: http://kongresruchowmiejskich.pl/o-nas/i-kongres-ruchow-miejskich/.
 • Kongres Ruchów Miejskich (KRMc), Uwagi II KRM do Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. Pobrane z: http://kongresruchowmiejskich.pl/uwagi-ii-krm-do-zalozen-krajowej-polityki-miejskiej/.
 • Kubicki, P. (2012). Nowi mieszczanie w nowej Polsce. Warszawa: Instytut Obywatelski
 • Laclau, E. (1996). Dlaczego puste znaczące mają znaczenie dla polityki?. W: Emancypacje, tłum. Agata Sypniewska (s.67). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 • Lewandowski, G. (2014), Ambicje nas zjadają, Pobrane z: http://kulturaliberalna.pl/2014/08/12/ grzegorz-lewandowski-ambicje-nas-zjadaja/
 • Lipiński, K. (2015), Powstanie, którego nie było, Magazyn Kontakt, 27/zima 2014
 • Nawratek, K. (2014), 747. radykalny inkluzywizm. Pobrane z: http://www.plugincitizen.com/ blog/747-radykalny-inkluzywizm [data dostępu 10.11.2014].
 • Nowak-Radziejowska, H. (2014), Zapomnijmy o polityce ruchów miejskich. Pobrane z: http:// kulturaliberalna.pl/2014/08/12/hanna-nowak-radziejowska-ruchy-miejskie-analiza/
 • Pobłocki, K. (2011), My, mieszczuchy, z Kacprem Pobłockim rozmawia Joanna Erbel, Notes na 6 tygodni, nr 68 (czerwiec-lipiec).
 • Szostakowski, J. (2012), Lider PO: ruchy miejskie? To grupy jednego człowieka, Rozmowa z Iwoną Szpalą. Pobrane z: http://m.warszawa.gazeta.pl/warsza wa/1,106541,16627325,Lider_PO__ruchy_miejskie__To_grupy_jednego_czlowieka.html.
 • Weszczak, W., Wojciechowski, M. (2014), Politycy w szatach społeczników. Pobrane z: http://wyborcza.pl/magazyn/1,140187,16476021,Politycy _w_szatach_spolecznikow.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6e57f4a-03d3-4e6e-831a-8679426e9af2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.