PL EN


2013 | 2 | 13-28
Article title

PRACA DOBREM CZŁOWIEKA

Content
Title variants
EN
WORK AS A HUMAN GOOD
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In various studies about pedagogy work literature, it is noted, as if in passing, that the work is a value. It's too important finding for contemporary pedagogy of work in order to be accepted without further elaboration and direction of research in this area. Humanistic pedagogy work assumes that work is a human good, good for his humanity relates directly to the issue indicating the axiological aspects of multidimensional work of the human person. In this text, I stay on that statement, I develop some only one thematic topic related to work axiological dimensions of the human person in order to show the new research fields of humanistic pedagogy work.
Keywords
PL
praca  
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bańka A., Psychopatologia pracy, Poznań 1996.
 • Elzenberg H., O różnicy między pięknem a dobrem, [w:] Wartość i człowiek, Toruń 2005.
 • Furmanek W., (red.), Z badań nad wartościami w pedagogice, Rzeszów 2006.
 • Galarowicz J., Wsłuchując się w głos sumienia – komentarz do encykliki.
 • Hansen A., Kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, Warszawa 1983.
 • Hessen S., Struktura i treść szkoły współczesnej, Wrocław 1959.
 • Hostyński L., Wartości utylitarne…; tegoż: Wartości w świecie konsumpcji, Lublin 2006.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Elzenberg_(filozof) wg H. Elzenberg, O różnicy między pięknem a dobrem, [w:] Wartość i człowiek, Toruń 2005.
 • http://szkoleniebhp.com.pl/cms/dzial/id/111/Praca_uciazliwa/
 • http://www.kns.gower.pl/slownik/dobro.htm
 • http://www.teologia.pl/m_k/kkk1d02.htm
 • Jan Paweł II, Laborem exercens, Rzym 1981.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens. Watykan 1991.
 • Jana Pawła II „Veritatis Splendor”, Kraków 1997.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, (przejrzał i poprawił R. Ingarden), Warszawa 1971.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii, Warszawa 1986.
 • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź 1981.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, 26; por. 74
 • Swieżawski S., Dobro i tajemnica, Warszawa 1995.
 • Tatarkiewicz W., O bezwzględności dobra, Warszawa – Lublin – Łódź – Kraków 1919.
 • Von Hildebrand D., Kłoczowski J., Paściak J., Tischner J. (red.), Wobec wartości, Poznań 1982.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969; wyd. II poprawione i uzupełnione, Kraków 1985, Lublin 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6e59b6f-4339-4966-9b25-64c6f11cd584
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.