PL EN


2015 | 4 (783) | 90-103
Article title

The Analysis of Selected Regional Documents from Poland and the Czech Republic

Title variants
EN
Analiza wybranych dokumentów regionalnych z Polski i Republiki Czeskiej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania będzie analiza porównawcza regionalnych strategii rozwoju w województwie śląskim i okręgu śląsko – morawskim jako dwóch regionów o przemysłowych tradycjach będących w trakcie transformacji - przemian być może prowadzących do powstania regionu wiedzy. Podstawowymi pojęciami prowadzonej analizy będzie innowacyjność i region uczący się. Głównym pytaniem opracowania jest czy w dokumentach polskich i czeskich można znaleźć odniesienia o współpracy obu przemysłowych regionów w zakresie sprzyjającym wspólnemu rozwojowi w kierunku dużego, europejskiego regionu wiedzy. Przyjęte na potrzeby analizy założenie o dużych szansach na stworzenie wspólnego regionu wiedzy ponad granicami, nie potwierdziło się w najmniejszym nawet stopniu. Nie znaleziono żadnych wzmianek o współpracy obu regionów w obszarze wspólnego, strategicznego planowania transferu wysokich technologii, wiedzy, czy kapitału ludzkiego. Nie można także na podstawie przeprowadzonych analiz wskazać szans na spontaniczne tendencje transformacji w kierunku wspólnego regionu wiedzy. Brakuje odniesień do tworzenia sieci instytucjonalnych i międzyludzkich powiązań w ramach wymiany najnowszej wiedzy i wysokich technologii.
EN
The aim of this paper is to compare regional development strategies in Silesia Province in Poland and the Silesian-Moravian Region in the Czech Republic. Both regions have industrial traditions in the process of transformation. Two basic concepts underpinning this analysis are innovativeness and the learning region. The main question is whether there are references in the Polish and Czech documents favorable to growth towards the large European knowledge region. The adopted assumption of big chance for the creation of common region of knowledge across borders, has not been confirmed. There are no traces of cooperation between these two regions in the area of strategic planning. There are also no spontaneous transformation trends toward a common learning region. Another missing factor is a reference to network of institutional or interpersonal relationships concerning the latest knowledge and high technology.
Contributors
  • dr Małgorzata Suchacka, University of Silesia in Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6e72e26-b6a5-4e4c-a18c-3275d8ebdca0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.