PL EN


2016 | 18/2 | 249-253
Article title

Eugeniusz Iwaniec – inicjator badań, znawca i interpretator dziejów, kultury oraz myśli religijnej staroobrzędowców

Content
Title variants
EN
EUGENIUSZ IWANIEC – AN INITIATOR OF RESEARCH, EXPERT AND INTERPRETER OF HISTORY, CULTURE AND RELIGIOUS THOUGHT OF OLD BELIEVERS
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
In 2016 Professor Eugeniusz Iwaniec is celebrating his 85th birthday. The article presents main stages in his professional academic career, as well as popularising and organisational activities. Thanks to numerous publications, conference presentations, lectures, organising photographic exhibitions and providing advice to other academics Eugeniusz Iwaniec is known in the Polish academic world as a renowned expert on history and culture of the Old Believers in Poland. His scientific, teaching and organisational work has been distinguished with many medals from ministers or awarded on behalf of the Polish state.
Year
Issue
Pages
249-253
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Adamczewska Genowefa. 2016. Najważniejsze – zaufanie. W: Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”: 207-210.
 • Bachliński Wojciech. 2016. Osiągnięcia i pasje profesora. W: Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”: 211-213.
 • Grzybowski Stefan. 2016. O Eugeniuszu Iwańcu. W: Oblicza chrześcijaństwa wschodniego.Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”: 214-215.
 • Iwaniec Eugeniusz. 1977. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w. Białystok.
 • Iwaniec Eugeniusz 2001. Droga Konstantyna Gołubowa od starowierstwa do prawosławia. Karty z dziejów duchowości rosyjskiej w drugiej połowie XIX wieku. Białystok.
 • Krześniak Leszek Marek. 2016. Polska Fundacja Kościuszkowska dziękuje… W: Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”: 216-217.
 • Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin. 2016. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”.
 • Orzechowska Joanna. 2009. Орнаментика книг Войновского монастыря. К вопросу о времени и месте издания. „Acta Neophilologica” XI: 5-20.
 • Orzechowska Joanna. 2010. Экстралингвистические компоненты поминального дискурса (на материале старообрядческого Войновского синодика. „Acta Neophilologica” XII: 17-26.
 • Orzechowska Joanna. 2011. Контент-анализ текста Войновского синодика. „Acta Neophilologica” XIII: 113-134.
 • Orzechowska Joanna. 2012. Функция конфессиональной дифференциации религиозного дискурса старообрядцев (на материале Войновского синодика). „Acta Neophilologica” XIV (1): 129-137.
 • Orzechowska Joanna. 2013. Традиции обучения церковнославянскому языку в азбуках из коллекции Войновского монастыря. „Acta Neophilologica” XV/1: 177-124.
 • Pociechina Helena. 2011. Проблемы исследования памятников старообрядческой письменности. „Acta Neophilologica” XIII: 135-143.
 • Pociechina Helena, Wiśniewska Natalia. 2013. Cодержание таинства покаяния в свете современного права (по материалам старообрядческой рукописи). „Acta Neophilologica” XV (1): 325-333.
 • Snarski Krzysztof. 2016. Eugeniusz Iwaniec – badacz historii i kultury duchowej i materialnej staroobrzędowców, W: Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”: 15-26.
 • Tokarewicz Anna. 2013. Некоторые особенности языковой личности старообрядца, „Acta Neophilologica” XV (1): 217-226.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6e9a17a-2ced-457c-8ee5-6ff0ca0483bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.