PL EN


2012 | 4(59) | 093-102
Article title

Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo

Title variants
EN
The family pastorate's care for the married couple
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article systemizes the knowledge about actions taken by the family pastorate for the Catholic married couple. The actions are referred to the marital bond in the legal, material, psychological, spiritual, moral and religious spheres. They are considered in three aspects: assumptions about help towards the couple, their realization and the main problems that appear in the work for the married couple.
Contributors
 • Katedra Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • Bieleń R.: Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania - prognozy. Lublin: RW KUL 2001.
 • Buxakowski J.: Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin. Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” 1999.
 • Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku. Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich 22-24 kwietnia 2001. Red. J. Ostrowski. Kielce: Jedność 2001.
 • Episkopat Polski. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. W: II Synod Plenarny (1991-1999). Poznań : Pallotinum 2001 s. 29-48.
 • Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej Familiaris consortio (22.11.1981). W: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak 1996 s. 89-208.
 • Jankowski W. Program formacyjny dla małżonków i rodziców. „Studia nad Rodziną” 10:2006 nr 1-2(18-19) s. 119-127.
 • Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/1994. Katowice: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitarnej 1993.
 • Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Wskazania na temat formacji seminarzystów odnośnie problemów związanych z małżeństwem i rodziną (19.03.1995). W: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie. T. 2. Red. K. Lubowiecki. Kraków: Wydawnictwo M 1999 s. 127-149.
 • Międzynarodowa Rada ds. Katechezy. Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej (1990). Kraków 2001.
 • Papieska Rada ds. Rodziny. Małżeństwo i rodzina a wolne związki (26.07.2000). „Sprawy Rodziny” 2010 nr 1(89) s. 9-46.
 • Papieska Rada ds. Rodziny. Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego (12.02.1997). Łomianki: Instytut Studiów nad Rodziną 1997.
 • Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin (1.05.2003). Warszawą Tarnów: Fundacja VITA FAMILIAE 2003.
 • Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Program duszpasterstwa katechetycznego w parafii nr AZ-p-4-04/. „Przypatrzcie się powołaniu waszemu (23.04.2004). „Sprawy Rodziny” 2004 nr 2(66) s. 27-42.
 • Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (19.06.2009). Warszawą Tarnów: Biblos 2009.
 • Sarmiento A.: Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny. Kraków: Wydawnictwo M 2002 s. 451.
 • Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1065). W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Poznań : Wydawnictwo Pallotinum b.r.w.ł s. 537-620.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6f035ff-4952-4801-ba0d-2907320ca6d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.