PL EN


2015 | 3/2015 (54), t.1 | 11-28
Article title

Innowacje w płatnościach elektronicznych – tendencje rozwojowe

Content
Title variants
EN
Innovations in Electronic Payments: Development Trends
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study is to investigate the development trends of innovation in the market for electronic payments and related challenges for regulation. A key aspect of the regulation of payment systems is the ability to foster innovative solutions created by new technologies and introduce them in the sphere of payment services, taking into consideration efficiency and security. Innovative payment services are services based on new approaches, new technologies and new standards that improve in a substantial, qualitative way the current methods of payments. There are three areas of innovation in the field of retail payments: innovative payment instruments, innovative channels and payment methods, innovative forms of money.
PL
Celem opracowania jest zbadanie tendencji rozwojowych innowacji na rynku płatności elektronicznych i związanych z nimi wyzwań dla regulacji. Kluczowy aspekt regulacji systemów płatności to zdolność wspierania innowacyjnych rozwiązań, które niosą ze sobą nowe technologie, oraz ich wprowadzania w sferze usług płatniczych z równoczesnym zapewnieniem efektywności i bezpieczeństwa. Innowacyjne usługi płatnicze to usługi, w których zostały wprowadzone nowe rozwiązania, technologie lub standardy zmieniające w istotny, jakościowy sposób dotychczasowe metody dokonywania płatności. Można wskazać trzy obszary innowacji w dziedzinie płatności detalicznych: innowacyjne instrumenty płatnicze, innowacyjne kanały i sposoby dokonywania płatności, innowacyjne formy pieniądza.
Contributors
References
 • ACI Worldwide. (2010). Retail Payment Processing Innovation. There`s an App for that. Isn`t there? Pozyskano z: http://www.aciworldwide.com/-/media/files/collateral/aci_retail_payment_processing_innovation_tl_us_1010_4404.pdf (31.01.2015).
 • Ali, R., Bardear, J., Clews, R. i Southgate, J. (2014). Innovations in Payment Technologies and the Emergence of Digital Currencies. Quarterly Bulletin,(3). Pozyskano z: http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3digitalcurrenciesbitcoin1.pdf (31.01.2015).
 • Ali, R., Bardear, J., Clews R. i Southgate, J. (2014a). The Economics of Digital Currencies. Quarterly Bulletin, (3). Pozyskano z: http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3digitalcurrenciesbitcoin2.pdf (31.01.2015).
 • Bank of International Settlements. (2012). Innovations in Retail Payments. Report of the Working Group on Retail Payments. Committee on Payments and Settlement Systems. Basel: Bank of International Settlements. Pozyskano z: http://www.bis.org/cpmi/publ/d102.htm (31.01.2015).
 • Bank of International Settlements. (2014). Non-Banks in Retail Payments. Basel: Bank of International Settlements. Pozyskano z: http://www.bis.org/cpmi/publ/d118.htm (31.01.2015).
 • Bettman, J. i Harris, M. (2014). Mobile Money: The Impact of Smartphones on the International Remittance Market. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (3).
 • Bott, J. i Milkau, U. (2014). Mobile Wallets and Current Accounts: Friends or Foes? Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (3).
 • Byszewski, G. (2012). Interes z pieniądzem elektronicznym. Rzeczpospolita, 19.10.20112. Pozyskano z: http://prawo.rp.pl/artykul/943549.html?p=1(31.01.2015).
 • Candiotti, G. i Merschen, T. (2014). Trends in Consumer Payment Fraud: A Call for Consistent Strong Authentication across all Consumer Payments. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (1). Consumers Still Slow to Buy in to Mobile Payments. Mobile Payments Usage, Awareness Remain Low. (2015). Pozyskano z: https://www.emarketer.com/Article/Consumers-Still-Slow-Buy-Mobile-Payments/1011891 (31.01.2015).
 • Cortez, N. (2014). Regulating Disruptive Innovations. Berkeley Technology Law Journal, 29. Pozyskano z: http://btlj.org/data/articles/29_1/0175-0228_Cortez_060914+WEB.pdf (31.01.2015).
 • Defining Larger Participants of the International Money Transfer Market. (b.r.). Pozyskano z: https://www.federalregister.gov/articles/2014/09/23/2014-22310/defining-larger-participants-of-the-international-money-transfer-market#h-7; https://www.federalregister.gov/articles/2014/09/23/2014-22310/defining-larger-participants-of-theinternational-money-transfer-market#h-6 (31.01.2015).
 • Digital Assets. (b.r.). Pozyskano z: http://innotribe.com/digital-assets/ (31.01.2015).
 • Digital Payments Transformation. From Transactions to Consumer Interactions (b.r.). Pozyskano z: http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Digital-Payments-Transformation-From-Transaction-Interaction.pdf (31.01.2015).
 • Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.U.UE.L.1998.166.45).
 • Fatier, B. (2014). What the European Payments Industry Needs Now. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (1). Federal Reserve Bank of Kansas City.(2012). Consumer Payment Innovation in the Connected Age. Kansas City: Federal Reserve Bank. Pozyskano z: http://www.kc.frb.org/publications/research/pscp/pscp-2012.cfm (31.01.2015).
 • Federal Reserve System. (2015). Strategies for Improving the US Payment System Federal Reserve System. Pozyskano z: https://fedpaymentsimprovement.org/wp-content/uploads/strategies-improving-us-payment-system.pdf (31.01.2015).
 • Flatraake, D.I. (2013). Mobile Payments and the Changing Landscape of Retail Banking: Hype or Reality? Journal of Payments Strategy & Systemsi, 7 (2).
 • Furst, K. i Nolle, D.E. (2004). Technological Innovation in Retail Payments. Key Developments and Implications for Banks. Office of the Comptroller of the Currency. Pozyskano z: http://www.occ.gov/topics/bank-operations/bit/technological-innovationin-retail-payments.pdf (31.01.2015).
 • Gilpin, L. (2014). The World’s Unlikely Leader in Mobile Payments: Kenya. Pozyskano z: http://www.techrepublic.com/article/the-worlds-unlikely-leader-in-mobile-paymentskenya/(31.01.2015).
 • Górka, J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Greene, C. i She, O. (2014). E-cash and Virtual Currency as Alternative Payment Methods. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (3).
 • Hartsink, G. (2014). Standardisation: An Essential Condition for Efficient Payment Services. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (1).
 • Jain, G. (2014). Shifting the Spotlight on Mobile Payments in Emerging Markets. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (3).
 • Jones, W. (2014). M-commerce: Building the Opportunity for Banks. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (3).
 • Jonetzki, A. (2010). Rechtsrahmen innovativer Zahlungssysteme für das Internet. Am Beispiel von PayPal. Frankfurt: Peter Lang.
 • Jost, P.M. i Sandhu, H.S. (b.r.). The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering. Pozyskano z: http://www.treasury.gov/resource-center/terroristillicit-finance/Documents/FinCEN-Hawala-rpt.pdf (31.01.2015).
 • Kaszubski, R. (b.r.). Pieniądz elektroniczny – nowość w polskiej bankowości elektronicznej. Pozyskano z: www.zbp.pl (31.01.2015).
 • Klincewicz, K. (2011). Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Knops, K.O. i Wahlers, K. (2013). Evolution des Zahlungsverkehrs durch Mobilepayment– am Beispiel von M-Pesa. Zeitschrift für Bank und Kapitalmarktrecht, (6).
 • Korus, K. (b.r.). Dyrektywa o rachunkach płatniczych (PAD – Payment Account Directive). Pozyskano z: http://www.delege.pl/media/paymentaccountdirective_dLK_052013.pdf (31.01.2015).
 • Lemieux, C. (2003). Retail Payments Innovations and the Banking Industry. Federal Reserve Bank of Chicago. Pozyskano z: https://www.chicagofed.org,(31.01.2015).
 • Malaguti, M.C. i Guerieri, A. (2014). Multilateral Interchange Fees: Competition and Regulation in Light of Recent Legislative Developments. Pozyskano z: http://www.ceps.eu/book/multilateral-interchange-fees-competition-and-regulation-light-recent-legislativedevelopments (31.01.2015).
 • Mass, I. i Radcliffe, D. (2010). Mobile Payments Go Viral. M-Pesa in Kenya. Bil & Melinda Gates Foundation. Pozyskano z: http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/258643-1271798012256/M-PESA_Kenya.pdf (31.01.2015).
 • Maughan, A. i Deane-Johns, S. (2014). Review of the European Union’s Proposal for a New Directive on Payment Services (PSD2). Pozyskano z: http://www.mondaq.com (1.08.2014).
 • McKenzie, H. (2014). The Long Arm of the Law. Pozyskano z: http://www.bankingtech.com/249792/the-long-arm-of-the-law/ (31.01.2015).
 • Meijer de, C. (2013). Corporate Mobile Banking: How Banks Should Respond to a Rapidly Changing Market? Journal of Payments Strategy & Systems, 7 (2).
 • Money Go-Round: Insights into the Economics and Regulation of Payments Systems. (b.r.). Pozyskano z: http://www.oxera.com/LatestThinking/Agenda/2014/Money-go-roundinsights-into-the-economics-of-pa.aspx (31.01.2015).
 • Narodowy Bank Polski. (2011). Innowacyjne usługi płatnicze – prawo i technologia. Warszawa: NBP.
 • Narodowy Bank Polski. (2014). Bitcoin jako waluta wirtualna. Warszawa: NBP. New Payment Systems Regulator sets out how it will regulate the £75 trillion industry that underpins UK’s everyday financial activity. (b.r.). Pozyskano z: http://www.fca.org.uk/news/psr/new-payment-systems-regulator-sets-out-how-it-will-regulate-the-75-trillionindustry-(31.01.2015).
 • Payments. At the Heart of the Digital Economy. (b.r.). Pozyskano z: http://3kck0t38mmqdnrjfp23kzm9tz0.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/12/Paymentsreport.pdf (31.01.2015).
 • Peric, K. (2013). Trust and Privacy on the Internet. The Solution is Ahead. Journal of Payments Strategy & Systems, 7 (3).
 • Quorchi, M., Maimbo, S.M. i Wilson, J.F. (2003). Informal Funds Transfer Systems. An Analysis of the Informal Hawala System. International Monetary Fund. Pozyskano z: http://www.imf.org/external/pubs/nft/op/222/ (31.01.2015).
 • Raciniewska, A. (2013). Walka o polski rynek płatności bezgotówkowych Czy rynek płatności mobilnych rozbije duopol MasterCard i Visa? Gazeta Bankowa, (12).
 • Retail Payments. Integration and Innovation. (2009). A joint conference of the European Central Bank and De Nederlandsche Bank. Pozyskano z: https://www.ecb.europa.eu/events/conferences/html/integr_innov.en.html (31.01.2015).
 • Rhino, C. (2013). A Strategic View of Payments, Transaction Banking and Seizing the New Opportunities. Journal of Payments Strategy & Systems, 7 (3).
 • Schulze, L. (2014). The Three Billion New Middle-Class Opportunity: The Successes and Technical Challenges of Mobile Financial Services in Emerging Markets. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (3).
 • Skinner, C. (2013). Major trends and developments in payments: The impact on banks of big data and the digital economy. Journal of Payments Strategy & Systems, 7 (3).
 • Skinner, C. (2014). Digital Bank. Strategies to Launch or Become a Digital Bank. Singapore: Marshall Cavendish.
 • Spath, D., Bauer, W. i Engstler, M. (2008). Innovationen und Konzepte für die Bank der Zukunft. Wiesbaden: Gabler.
 • Szpringer, W. (2013). Elektroniczne instrumenty płatnicze – tendencje rozwojowe. e-Mentor, 3 (50). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/50/id/1031 (31.01.2015).
 • Szpringer, W. i Szpringer, M. (2014). Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD). e-Mentor, 4 (56). Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1128 (31.01.2015).
 • Tabakovic, A. (2014). The Prepaid Mobile Wallet: A Powerful Product for an Impatient Ecosystem. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (3).
 • Tatar, B. (b.r.), Wiedza domeną biznesu. Co oznacza Big Data dla konsumenta? Pozyskano z: http://finanse.absolwencinawalizkach.pl/wiedza-domena-biznesu-co-oznacza-big-datadla-konsumenta/ (31.01.2015).
 • The Payment Systems Regulator. An Overview. (b.r.). Pozyskano z: http://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/the-payment-systems-regulator-an-overview/ (31.01.2015).
 • Trautman, L. (2014). Virtual Currencies: BitCoin & What Now after Liberty Reserve, Silk Road and Mt. Gox? Richmond Journal of Law & Technology, 20 (4). Pozyskano z: http://jolt.richmond.edu/v20i4/article13.pdf (31.01.2015).
 • Vandezande, N. (2013). Mobile Wallets and Virtual Alternative Currencies under the EU - Legal Framework on Electronic Payments. ICRI Working Paper, (16). Pozyskano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2325410 (31.01.2015).
 • Wahlers, K. (2013). Die rechtliche und ökonomische Struktur von Zahlungssystemen innerund ausserhalb des Bankensystems. Heidelberg: Springer Verlag.
 • Wasylkowska, M. (2009). Dokonywanie transakcji bezgotówkowych w Internecie. Pozyskano z: http://www.konferencje.kmbase.pl/downloads/WasylkowskaPL.pdf.
 • Wilson, J.F. (2002). Hawala and Other Informal Payment Systems. An Economic Perspective. Pozyskano z: https://www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/wilson.pdf (31.01.2015).
 • Wonglimpiyarat, J. (2014). Mobile Banking Strategy – The E-Payment Market and Opportunities in the ASEAN Economic Community. Journal of Payments Strategy Systems, 8 (3).
 • Zambonini, P. i Zafar, S. (2014). Mobile Payment Innovation in The Arabian Gulf. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (3).
 • Zimmerman, D. (2014). Five Cloud Essentials for the Boardroom: What Payments Executives Need to Know about Cloud Computing. Journal of Payments Strategy & Systems, 8 (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6f17418-71ca-48f0-b455-7f666787777c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.