PL EN


2020 | 19 | 103-117
Article title

Nowoczesne detektory metali w służbie archeologii na przykładzie urządzeń XP Deus, Minelab Equinox 800 oraz Garrett 400i

Content
Title variants
EN
Advanced metal detectors used in archaeology on the example of the XP Deus, Minelab Equinox 8007 and Garrett 400i device
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article contains a short description of three chosen detectors. The following devices – the XP Deus, the Minelab Equinox 800, and the Garrett 400i used in the “Projekt Lednica – razem dla ratowania zabytków” (“Lednica Project – together to save the monuments”), are described. Innovative solutions and specific functions of the detectors, which allow for work optimisation in the changing terrain conditions, have been mentioned. The basic modules and available accessories have been described. In the second part of the article a short comparative test of the detection range in soil was conducted. The results have been presented in tables and graphs. They have been divided into two categories: detection range limit with the correct readout of digital identification; detection range limit without the possibility to confirm identification. In the summary of the results, the advantages and disadvantages of these detectors have been presented.
Year
Volume
19
Pages
103-117
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Eksploracyjno-Historyczna "Gniazdo"
References
 • Literatura Andrałojć M., Andrałojć M., Silska P., Szyngiera P. 2010. O kierunkach i możliwościach interpretacji układów zabytków rejestrowanych jako anomalie elektromagnetyczne na powierzchni stanowisk archeologicznych, „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 27, s. 95-107.
 • Barford P. 2000. Stosowanie wykrywacza metali podczas badań archeologicznych, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 52, s. 443-454.
 • Campana S. 2017. Drones in Archaeology. State of the art and Future Perspectives, “Archaeological Prospection”, t. 24, s. 275-296.
 • Campana S., Piro S. 2008. Seeing the unseen. Geophysics and landscape archaeology, London.
 • Chapman H. 2006. Landscape archaeology and GIS, Tempus Pub Limited.
 • Gan P. 2012. Zabytki kupieckie ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Próba interpretacji analizy składu chemicznego, „Studia Lednickie”, t. 11, s. 199-213.
 • Fiszer M., Michalkiewicz M. 1998. Ocena stanu zanieczyszczenia Jeziora Lednica na podstawie badań fizyko-chemicznych epilimnionu i hipolimnionu, „Studia Lednickie”, t. 5, s. 269-282.
 • Misiewicz K. 2006. Geofizyka archeologiczna, Warszawa.
 • Lehmann J., Jarmontowicz A., Krzywobłocka-Laurów R. 1996. Wpływ zastosowanego stabilizatora chemicznego na strukturę gipsowych spoin murów zabytkowych, „Studia Lednickie”, t. 4, s. 407-420.
 • Opitz R., Herrmann J. 2018. Recent Trends and Long-standing Problems in Archaeological Remote Sensing, “Journal of Computer Applications in Archaeology”, t. 10 (10), s. 1-24.
 • Pawlicka E. 2000. Wyniki analizy składu chemicznego misy brązowej nr inw. zab. 57/98 z cmentarzyska w Dziekanowicach stanowisko 22, „Studia Lednickie”, t. 6, s. 203.
 • Pietrzak S., Langer J.J. 2017. Substancje organiczne z fragmentów naczyń produkcyjnych do wytwarzania dziegciu z Radzimia – badania archeometryczne, [w:] Radzim. Gród i wieś nad Wartą, red. A. Kowalczyk, M. Skoczyński, A.M. Wyrwa, Dziekanowice, s. 363-381.
 • Ruciński D., Rączkowski W., Niedzielko J. 2015. A Polish perspective on optical satellite data and methods for archaeological sites prospection, [w:] Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment, red. D.G. Hadjimitsis, K. Themistocleous, S. Michaelides, G. Papadavid, Paphos, Cyprus, (RSCy2015), (T. 9535, s. 95350U).
 • Więcek B., Olbrycht R., Pudło P., Świątczak T. 2011. Badania termowizyjne mieczy lednickich, [w:] Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, red. A.M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło, Dziekanowice–Lednogóra, s. 133-137.
 • Woźniak Z. 2000. Wykrywacz metali w rękach archeologa – zagrożenie czy niezbędne narzędzie?, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 52, s. 455-466.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6f5ddcd-143a-48d0-a7e4-8b56572d1a53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.