PL EN


2017 | 24 | 509-532
Article title

KOŚCIOŁY DEKANATU SOKOŁOWSKIEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Authors
Content
Title variants
EN
CHURCHES IN THE DECANATE OF SOKOŁÓW IN THE INTERWAR PERIOD
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The decanate of Sokołów was formed in 1921. Till 1939 there were eight parishes in it: Górno, Kamień, Medynia Głogowska, Nienadówka, Sokołów Małopolski, Stobierna and Wólka Niedźwiedzka. On this area, there were eight parochial churches and one filial, seven made of brick and two wooden. Two churches, in Górno and Sokołów Małopolski were built on the edge of interwar period. Some of these temples were partly destroyed durimg the first world war. Up to 1939 new churches were finished and all of them got the full furnishing. The priests took care of all these high places together with the prominent help and involvement of congregation, even those, who lived on emigration.
Contributors
References
 • Źródła archiwalne
 • Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu
 • Teczka: „Dekanat Sokołowski – 1”, sygn. XXX/1
 • Teczka: „Parafia Kamień – 1”, sygn. 105/1
 • Teczka: „Parafia Medynia Głogowska – 1”, sygn. 162/1
 • Teczka: „Parafia Sokołów – 1”, sygn. 244/1
 • Teczka: „Parafia Wola Zarczycka – 1”, sygn. 305/1
 • Teczka: „Parafia Wólka Niedźwiedzka – 1”, sygn. 306/1
 • Archiwum Parafialne w Nienadówce
 • Mazur G., Kościół w Nienadówce
 • Archiwum Parafialne w Sokołowie Małopolskim
 • Księga przychodów i wydatków oraz rozmaitych zapisek od roku 1869 kościoła Św. Ducha w Sokołowie koło Rzeszowa
 • Pamiętnik parafii sokołowskiej
 • Archiwum Parafialne w Trzebosi
 • Kronika parafii w Trzebosi. Opis Kościoła i Plebanii ze wszystkimi należytościami w Trzebosi Roku 1795
 • Zbiory Urzędu gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
 • I. Kunysz, Gminny program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Sokołów Małopolski na lata 2011-2015, Rzeszów 2011, mps
 • Zbiory autora
 • Formulare erigendae et documentum erectae Sacre Viae Crucis, Sokołów 1943
 • Inwentarz majątku nieruchomego i ruchomego, to jest wszystkich przyborów i aparatów należących do funduszu małego kościoła na placu Św. Ducha w Sokołowie pod Rzeszowem sporządzony w maju 1924 r.
 • Statut Komitetu Mieszczańskiego Kościoła Św. Ducha w Sokołowie koło Rzeszowa
 • Załącznik do decyzji o wpisie wyposażenia i wystroju kościoła parafialnego w Trzebosi do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego [kopia]
 • Źródła drukowane
 • Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1921, Premisliae MCMXXI
 • Elenchus Cleri Dioeceseos rit. lat. Premisliensis pro anno Domini 1924, Premisliae MCMXXIV
 • Lauri [L.], Dekret Nuncjatury Apostolskiej o nowych granicach djecezji przemyskiej o. ł., „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 25 (1925), z. 11
 • Ofiary i dary na uświetnienie służby Bożej i restauracyę kościołów i budynków plebańskich złożone w r. 1887, „Kurenda Konsystorza biskupiego obrządku łacińskiego”, 1890, nr VI
 • Schematismus universi venerabilis Cleri saecularis et regularis Dioecesis Premisliensis pro anno Domini 1926, Premisliae MCMXXVI
 • Schematismus universi venerabilis Cleri saecularis et regularis Dioecesis Premisliensis pro anno Domini 1932, Premisliae MCMXXXII
 • Schematyzm Diecezji Przemyskiej ob. łac. na rok 1938, Przemyśl 1938
 • Schematyzm jubileuszowy Diecezji Rzeszowskiej. Stan z dnia 1.12.2016 r., Rzeszów 2017
 • Sprawozdanie z działalności Związku katolicko-społecznego i połączonego z nim Bractwa N. M. P. Król. Kor. Pol. w dyecezyi przemyskiej, „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”, 11 (1911), z. 7-8
 • Sprawozdanie z pracy katolicko-społecznej w dyecezyi przemyskiej za czas od sierpnia r. 1911, t. j. od „Kongresu Maryańskiego”, urządzonego w Przemyślu, do czerwca r. 1914, „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”, 14 (1914), z. 6
 • Sprawozdanie z wizytacyi kanonicznej, której dokonał w tym roku J. E. ks. Biskup J. S. Pelczar w dekanacie rudnickim, „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”, 11 (1911), z. 9
 • Wizyta kanoniczna Dekanatu Rudnickiego w r. 1901 dokonana przez Najprzew. X. Biskupa Sufragana Karola Józefa Fischera (Ciąg dalszy), „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”, 1 (1901), z. 11
 • Wizytacya kanoniczna dekanatu leżajskiego dokonana przez Najprzew. Ks. Biskupa Sufragana Karola Józefa Fischera r. 1902, „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”, 2 (1901), z. 12
 • Wizytacya kanoniczna dokonana przez J. E. Najprzew. Ks. Biskupa Ordynaryusza w roku 1912, „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”, 12 (1912), z. 7-8
 • Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 21 (1921), z. 4-6; toż, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 22 (1922), z. 3-4
 • Opracowania
 • Bielak Z., Zarys dziejów wsi puszczańskiej Trzeboś (XVII-XX w.), Rzeszów 2003
 • Brykowski R., Drewniana architektura kościelna diecezji przemyskiej, „Nasza Przeszłość”, 1976, nr 46
 • Katalog zabytków sztuki, t. III: Województwo rzeszowskie, z. 4: Leżajsk, Sokołów Małopolski i okolice, [cz.]: Tekst, oprac. Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F., Warszawa 1989
 • Kłos S., Rzeszów i okolice, Krosno 2003
 • Koziarz J., Dekanat sokołowski, w: Bartnik P., Koziarz J., Dekanaty leżajski i sokołowski w latach okupacji hitlerowskiej, Przemyśl 1992
 • Kwolek M., Kościół parafialny w Sokołowie Małopolskim jako przykład budowli neogotyckiej, „Rocznik Sokołowski”, 4 (2002)
 • Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia, t. II: M-Ż, red. Zieliński K., Rzeszów 2011
 • Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego, red. Zieliński K., Rzeszów 2015
 • Ożóg K., Dzieje parafii Górno 1599-1999, Górno-Rzeszów 1999
 • [Pastuszczak J., Sierżęga W.], W gminie Trzebownisko, Krosno 2002
 • Story M., Duszpasterstwo przy parafii Kamień k./Rudnika nad Sanem w latach 1907-1939, Kamień 2005
 • Urban B., Wnęk S., Stobierna w latach 1409-1914. Zarys dziejów, Rzeszów 1998
 • Urban B., Wnęk S., Z dziejów parafii Stobierna w latach 1789-1999, Stobierna 1999
 • Walicki B., 450 lat Parafii Nienadówka, Rzeszów 2014
 • Walicki B., Dekanat rudnicki podczas wizytacji biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w 1911 roku, „Studia Regionalne”, 2 (2008)
 • Walicki B., Emigracja w dekanacie sokołowskim przed II wojną światową, „Studia Polonijne”, 33 (2012)
 • Walicki B., Fundacja mszalna pamięci ks. Stanisława Nyrkowskiego, „Rocznik Kolbuszowski”, 13 (2013)
 • Walicki B., Komitet Mieszczański Kościoła Ducha świętego w Sokołowie w świetle swoich statutów, „Rocznik Sokołowski”, 12 (2015)
 • Walicki B., Ks. Szczepan Szydelski – odnowiciel kościoła pw. Ducha świętego w Sokołowie Małopolskim, w: Ks. Szczepan Szydelski (1872-1967). Duszpasterz, uczony, działacz społeczny, red. Walicki B., Zych S., Sokołów Małopolski 2015
 • Walicki B., Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim w okresie międzywojennym, Kolbuszowa 2010
 • Walicki B., Wizytacja dekanatu rudnickiego przez bpa Karola Józefa Fischera w 1901 roku w świetle „Kroniki Diecezji Przemyskiej”, „Rocznik Sokołowski”, 8 (2011)
 • Walicki B., Z dziejów sokołowskiego kościoła parafialnego, w: Kościół neogotycki w Sokołowie Małopolskim, red. Prucnal J., Walicki B., Sokołów Małopolski 2008
 • Walicki B., Zabytki Gminy Sokołów Małopolski, Sokołów Małopolski 2014
 • Walicki B., Związek Katolicko-Społeczny w dekanacie leżajskim, „Rocznik Sokołowski”, 12 (2015)
 • Walicki L., Walicki B., Rys historyczny parafii i kościołów w Trzebosi, „Rocznik Sokołowski”, 2 (2000)
 • Winiarski E., Nienadówka – rys historyczny parafii, „Rocznik Sokołowski”, 3 (2001)
 • Wola Zarczycka. Streszczona Kronika kościelna na zakończenie Trzeciego stólecia przez ks. Maryana Podgórskiego, w: Jubileusz kościoła w Woli Zarczyckiej 1912-2012, Rzeszów 2012
 • Prasa
 • Kronika, „Gazeta Rzeszowska”, 1 (1891), nr 46
 • Kwolek M., Architektura kościoła sanktuaryjnego w Sokołowie Małopolskim, „Almanach Ziemi Sokołowskiej”, 1 (2014)
 • Kwolek M., Kościoły neogotyckie w sąsiedztwie Sokołowa Małopolskiego, „Almanach Ziemi Sokołowskiej”, 2 (2015)
 • Kwolek M., Wnętrze kościoła sanktuaryjnego w Sokołowie Małopolskim, „Almanach Ziemi Sokołowskiej”, 1 (2014)
 • Ożóg Ł., Historia z pamiętnika, „Almanach Ziemi Sokołowskiej”, 2 (2015),
 • Walicki B., Budowa kościoła parafialnego, „Almanach Ziemi Sokołowskiej”, 3 (2016)
 • Walicki B., Kościół parafialny w Wólce Niedźwiedzkiej, „Almanach Ziemi Sokołowskiej”, 2 (2015)
 • Walicki B., Rozprawa konkurencyjna na budowę kościoła parafialnego, „Almanach Ziemi Sokołowskiej”, 3 (2016)
 • Walicki B., Rozprawa konkurencyjna na budowę nowego kościoła parafialnego, „Kurier Sokołowski”, 17 (2008), nr 11
 • Walicki B., Sokołowski kościół pw. Ducha Świętego, „Almanach Ziemi Sokołowskiej”, 2 (2015)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6fa3e44-a4d3-4f4f-a9c6-85cea6ee393d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.