PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 137-152
Article title

Związki partnerskie przedsiębiorstw budowlanych na rynkach instytucjonalnych

Content
Title variants
EN
Partnership relations in construction enterprises on institutional markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nie ma polskich opracowań zwartych (podręczników, poradników) na temat marketingu partnerskiego w budownictwie. Brakuje również publikacji prezentujących wyniki badań w zakresie omawianej problematyki. Aby wypełnić tę lukę, autorka zaprojektowała i przeprowadziła na przełomie 2007 i 2008 r. na terenie województwa małopolskiego badania metodą wywiadu kwestionariuszowego w zakresie współpracy partnerskiej w budownictwie. W badaniu wzięło udział 147 przedstawicieli (właścicieli, menedżerów, kierowników budów) średnich i dużych przedsiębiorstw budowlanych z tego województwa. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań w zakresie wagi i wpływu rożnych podmiotów na funkcjonowanie przedsiębiorstwa budowlanego oraz w zakresie związków partnerskich przedsiębiorstw budowlanych na rynkach instytucjonalnych. Pozwalają one dostrzec widoczną, ale jeszcze na niskim poziomie, współpracę partnerską w budownictwie.
EN
There are no Polish handbooks nor guidebooks on partnership marketing in construction industry. There is also a lack of publications presenting the results of research on the subject. In order to fill this gap, the author has designed and conducted, using the questionnaire method, research on partnership co-operation in the construction industry in the Małopolska region in Poland in 2007/2008. The research involved 147 representatives (owners, managers, construction site managers) of large and medium-seized construction enterprises in the region. The article presents the results of research on the importance and influence of various subjects on the functioning of a construction enterprise as well as partnership relations of construction enterprises on institutional markets. Partnership co-operation in the construction industry is already noticeable but it still remains at a low level.
Year
Issue
Pages
137-152
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Politechnika Krakowska
References
 • AGC. 1991. Partnering: A Concept for Success. Washington: Associated General Contractors of America.
 • Bennet J., Jayes S. 1998. The Seven Pillars of Partnering. Reading Construction Forum Partnering Task Force. London: University of Reading. Thomas Telford.
 • Berry L. 1983 Relationship Marketing. W: Berry L., Shostack G.L., Upah G.D. Emerging Perspectives on Services Marketing. Chicago: American Marketing Association.
 • Bielak J. 1997. Marketing w budownictwie. Koszalin: Politechnika Koszalińska. ISBN 83-87424-14-5.
 • CII. 1991. In Search of Partnering Excellence. Special Publication. Construction Industry Institute.
 • Crowley L.G., Karim M.A. 1995. Conceptual Model of Partnering. "Journal of Management in Engineering" no 11 (5), s. 33-39.
 • Doyle P. 1995. Marketing in the New Millenium. "European Journal of Marketing" no 13.
 • Fonfara K. 2004. Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1485-5.
 • Gołębiowski T. (red.). 2003. Marketing na rynku instytucjonalnym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1437-5.
 • Kanter R.M. 1994. Collaborative Advantage: The Art of Alliances. "Harvard Business Review", July-August, s. 100.
 • Kotler Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebertnet i S-ka. ISBN 83-85205-42-X.
 • Kozlovska M., Hyben I. 2006. Stavbyveduci - manažer stavebneho procesu. (The Site Engineer - Manager of Building Process). Bratislava: Eurostav.
 • Elżbieta Radziszewska-Zielina, Kozlovska M. i in. 2003. Ako uspešne riadiť malu stavebnu fi rmu (How to Manage a Little Building Company). Bratislava: Eurostav.
 • Krejner - Nowecka A. 2002. Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie. W: Romanowska M., Trocki M. (red.). Przedsiębiorstwo partnerskie. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-265-5.
 • Matthews J. 1999. Applying partnering in the supply chain. W: Rowlinson S., McDermott P. (ed.). Procurement Systems. A Guide to Best Practice in Construction. Spon: E&FN, s. 252-275.
 • Morgan R., Hunt S. 1994. Relationship Marketing in the Era Network Competition. "Marketing Management" no 5, s. 18-28.
 • Otto J. 1999. Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 830. Łódź: Politechnika Łódzka.
 • Pabian A. 1999. Marketing w budownictwie. Poradnik przedsiębiorcy budowlanego. Warszawa: COIB. ISBN 83-85393-64-1.
 • Radziszewska-Zielina E. 2006. Metody badań marketingowych w budownictwie: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Krakow: Know-How. ISBN 978-83-909221-5-7.
 • Radziszewska-Zielina E. 2008a. A Building Enterprise on the Market, "Economics and Business Management" no 6 (1), s. 33-43.
 • Radziszewska-Zielina E. 2008b. Barriers to the Application of the Partnering Approach by Polish Construction Enterprises. W: Quality, Environment, Health Protection and Safety Management Development Trends. International Scientific Conference. CEMAKS. Neum. Bosnia and Hercegovina, s. 261-266.
 • Radziszewska - Zielina E. 2008c. Modeling of the Partnering Relations of Construction Enterprises. "Quality Innovation Prosperity" no 12/2, s. 27-40.
 • Rydel M., Ronkowski S. 1995. Marketing partnerski. "Marketing i Rynek" nr 9.
 • Sulejewicz A. 1997. Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Monografie i Opracowania nr 427. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISSN 0867-7727.
 • Światowiec J. 2006. Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1618-1.
 • Tavistock Institute. 1997. The Lost World: Virtual Organisation in the UK Building Industry.
 • Wojciechowski T. 2003. Marketing na rynku środków produkcji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1456-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6fdffb2-3df2-4a2f-927f-4c37fe7e00d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.