PL EN


2020 | 120 | Tom 2 | 457 - 466
Article title

Założenie o racjonalności prawodawcy w procesie wykładni w prawie spółek

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Notion of the law-maker’s rationality in the field of company law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Założenie o racjonalności prawodawcy pełni w obszarze wykładni prawa istotną funkcję, szczególnie w dobie „inflacji przepisów” (będącej zaprzeczeniem istotnej dla obrotu gospodarczego stałości), nie najlepszej legislacji, często pozbawionej spojrzenia systemowego, i wobec złożoności elementów stosunków prawnych oraz faktycznych w obszarze spółek z jednej strony, a z drugiej strony zadań, które przynależą do regulacji prawa spółek dla bezpieczeństwa obrotu i jego uczestników oraz wspierania inwestycji. Założenie o racjonalności prawodawcy (oraz elementy treściowe na to założenie się składające) jako wytwór nauki prawa powinno dać podmiotom stosującym prawo (a zatem praktykom) narzędzie do stosowania przepisów w sposób właściwy i dostosowany do uwarunkowań danego stanu faktycznego. Na przykładach wybranych orzeczeń jest widoczne, że sądy, sięgając po to założenie, często skupiają się tylko na jakimś jednym jego aspekcie lub opierają się na samym pojęciu racjonalności. Stosowanie założenia o racjonalności prawodawcy nie powinno jednak prowadzić do sytuacji, w których podmiot stosujący prawo zamiast dostarczyć uzasadnienia przyjętej w rezultacie wykładni oceny prawnej blankietowo odwołuje się do tego założenia, nie podejmując żadnego wysiłku opisania, jak poszczególne elementy treściowe na to założenie się składające, powinny w konkretnym przypadku wpływać na rozumienie przepisów, szczególnie jeśli ma ono odbiegać od ich literalnego brzmienia.
EN
The notion of law-maker’s rationality has to play a paramount fulfilling role in the area of law’s interpretation, concerning commercial law in Poland, especially facing a contemporary epoch of ‘overdone legal provisions‘. The notion of law-maker’s rationality (including the textual contents underpinning such a notion) would rather provide the actors who use to apply the law (so: mostly the actors with practical approach) with an ‘appliance’ for their realization of legal provisions in a proper and most fact-conform way considering any sets of factual circumstances in concrete cases. Choosing of court rulings as parade examples makes us perceive that the courts — during their reference to such a notion — focus on the only one aspect of that notion or they just rely generally on the notion of rationality (as a whole). The model application of the notion of law-maker’s rationality would rather not lead to any situation where the actor who uses to apply the law could make reference to such a notion in a blank way instead of providing the justification speaking for their legal opinion (interpretative output). The actor (-s) is (are) not open to resign from any effort to might be in a position to describe on how the particular elements (constituting such a notion in textual aspect) do influence the applicable understanding of said legal provisions in their concrete case.
Year
Volume
120
Issue
Pages
457 - 466
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f70137ac-3472-4a81-a7e7-4ebbef92081b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.